Παρακολούθηση
David Feil-Seifer
David Feil-Seifer
Associate Professor, University of Nevada, Reno
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.unr.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Defining socially assistive robotics
D Feil-Seifer, MJ Mataric
International Conference on Rehabilitation Robotics, 465-468, 2005
10992005
Ethical Principles For Socially Assistive Robotics
D Feil-Seifer, MJ Mataric
IEEE Robotics & Automation Magazine 18 (1), 24-31, 2011
349*2011
Socially Assistive Robotics for Post-Stroke Rehabilitation
MJ Matarić, J Eriksson, DJ Feil-Seifer, CJ Winstein
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 4 (5), 2007
3242007
The role of physical embodiment in human-robot interaction
J Wainer, DJ Feil-Seifer, DA Shell, MJ Mataric
IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication …, 2006
2542006
Toward socially assistive robotics for augmenting interventions for children with autism spectrum disorders
D Feil-Seifer, MJ Matarić
Experimental robotics, 201-210, 2009
2482009
Embodiment and human-robot interaction: A task-based perspective
J Wainer, D Feil-Seifer, D Shell, M Mataric
IEEE Proceedings of the International Workshop on Robot and Human …, 2007
2442007
Materials for Enabling Hands-On Robotics and STEM Education.
MJ Mataric, NP Koenig, D Feil-Seifer
AAAI spring symposium: Semantic scientific knowledge integration, 99-102, 2007
2022007
Benchmarks for evaluating socially assistive robotics
D Feil-Seifer, K Skinner, MJ Matarić
Interaction Studies 8 (3), 423-439, 2007
1522007
Automated detection and classification of positive vs. negative robot interactions with children with autism using distance-based features
D Feil-Seifer, M Mataric
ACM/IEEE International Conference on Human Robot Interaction, 323-330, 2011
1392011
Robot-assisted therapy for children with autism spectrum disorders
D Feil-Seifer, M Mataric'
Proceedings of the 7th international conference on Interaction design and …, 2008
1212008
Human Robot Interaction
D Feil-Seifer, MJ Matarić
Encyclopedia of Complexity and Systems Science, 4643-4659, 2009
1192009
Autonomous uav navigation using reinforcement learning
HX Pham, HM La, D Feil-Seifer, LV Nguyen
arXiv preprint arXiv:1801.05086, 2018
1112018
How to Train Your DragonBot: Socially Assistive Robots for Teaching Children About Nutrition Through Play
E Short, K Swift-Spong, J Greczek, A Ramachandran, A Litoiu, EC Grigore, ...
1112014
A distributed control framework for a team of unmanned aerial vehicles for dynamic wildfire tracking
HX Pham, HM La, D Feil-Seifer, M Deans
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017 IEEE/RSJ International …, 2017
992017
B3IA: A control architecture for autonomous robot-assisted behavior intervention for children with autism spectrum disorders
D Feil-Seifer, MJ Mataric
IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication …, 2008
982008
A distributed control framework of multiple unmanned aerial vehicles for dynamic wildfire tracking
HX Pham, HM La, D Feil-Seifer, M Dean
arXiv preprint arXiv:1803.07926, 2018
912018
Cooperative and distributed reinforcement learning of drones for field coverage
HX Pham, HM La, D Feil-Seifer, A Nefian
arXiv preprint arXiv:1803.07250, 2018
742018
Where to next? The impact of COVID-19 on human-robot interaction research
D Feil-Seifer, KS Haring, S Rossi, AR Wagner, T Williams
ACM Transactions on Human-Robot Interaction (THRI) 10 (1), 1-7, 2020
69*2020
People-aware navigation for goal-oriented behavior involving a human partner
D Feil-Seifer, M Mataric
IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL) 2, 1-6, 2011
552011
Distance-based computational models for facilitating robot interaction with children
D Feil-Seifer, MJ Matarić
Journal of Human-Robot Interaction 1 (1), 55-77, 2012
522012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20