Παρακολούθηση
Emmanuel Drakakis
Emmanuel Drakakis
Professor, Dept of Electrical and Computer Engineering, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global distribution of Earth's surface shortwave radiation budget
N Hatzianastassiou, C Matsoukas, A Fotiadi, KG Pavlakis, E Drakakis, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 5 (10), 2847-2867, 2005
1822005
Dust transport over the eastern Mediterranean derived from Total Ozone Mapping Spectrometer, Aerosol Robotic Network, and surface measurements
N Kalivitis, E Gerasopoulos, M Vrekoussis, G Kouvarakis, N Kubilay, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 112 (D3), 2007
1202007
Aerosol physical and optical properties in the Eastern Mediterranean Basin, Crete, from Aerosol Robotic Network data
A Fotiadi, N Hatzianastassiou, E Drakakis, C Matsoukas, KG Pavlakis, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 6 (12), 5399-5413, 2006
1012006
The direct effect of aerosols on solar radiation based on satellite observations, reanalysis datasets, and spectral aerosol optical properties from Global Aerosol Data Set (GADS)
N Hatzianastassiou, C Matsoukas, E Drakakis, PW Stackhouse Jr, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (10), 2585-2599, 2007
892007
Modeling the photovoltaic potential of a site
F Mavromatakis, G Makrides, G Georghiou, A Pothrakis, Y Franghiadakis, ...
Renewable energy 35 (7), 1387-1390, 2010
752010
Optical characteristics of desert dust over the East Mediterranean during summer: a case study
D Balis, V Amiridis, S Kazadzis, A Papayannis, G Tsaknakis, S Tzortzakis, ...
Annales Geophysicae 24 (3), 807-821, 2006
712006
A study of the electromagnetic shielding mechanisms in the GHz frequency range of graphene based composite layers
E Drakakis, E Kymakis, G Tzagkarakis, D Louloudakis, M Katharakis, ...
Applied Surface Science 398, 15-18, 2017
522017
Long-term global distribution of earth's shortwave radiation budget at the top of atmosphere
N Hatzianastassiou, A Fotiadi, C Matsoukas, K Pavlakis, E Drakakis, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 4 (5), 1217-1235, 2004
502004
Seasonal heat budget of the Mediterranean Sea
C Matsoukas, AC Banks, N Hatzianastassiou, KG Pavlakis, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 110 (C12), 2005
392005
Plasma temperature determination from the total intensity of a self‐reversed spectral line
D Karabourniotis, C Karras, M Drakakis, JJ Damelincourt
Journal of applied physics 53 (11), 7259-7264, 1982
291982
Ten year radiation budget of the earth: 1984–93
N Hatzianastassiou, C Matsoukas, D Hatzidimitriou, C Pavlakis, ...
International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological …, 2004
272004
Zinc oxide-graphene based composite layers for electromagnetic interference shielding in the GHz frequency range
E Drakakis, M Suchea, V Tudose, G Kenanakis, D Stratakis, K Dangakis, ...
Thin solid films 651, 152-157, 2018
232018
Electron and population temperatures in a non-LTE optically thick plasma
D Karabourniotis, E Drakakis, B Zacharopoulos
Journal of Physics D: Applied Physics 25 (2), 188, 1992
231992
On the decadal increase in the tropical mean outgoing longwave radiation for the period 1984-2000
D Hatzidimitriou, I Vardavas, KG Pavlakis, N Hatzianastassiou, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 4 (5), 1419-1425, 2004
212004
Ten-year global distribution of downwelling longwave radiation
KG Pavlakis, D Hatzidimitriou, C Matsoukas, E Drakakis, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 4 (1), 127-142, 2004
202004
Electron temperature in a sodium–iodide lighting plasma
D Karabourniotis, E Drakakis
Applied physics letters 81 (11), 1972-1974, 2002
152002
Determination of Hg63P1and Tl 62 P3/2 population densities in non-LTE Hg and Hg-Tll discharge plasmas by absorption spectroscopy
E Drakakis, A Palladas, D Karaboumiotis
J Phys. D: Appl. Phys. 25, 1733-1743, 1992
151992
Nanostructured composite layers for electromagnetic shielding in the GHz frequency range
M Suchea, IV Tudose, G Tzagkarakis, G Kenanakis, M Katharakis, ...
Applied Surface Science 352, 151-154, 2015
142015
ENSO surface longwave radiation forcing over the tropical Pacific
KG Pavlakis, D Hatzidimitriou, E Drakakis, C Matsoukas, A Fotiadi, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (8), 2013-2026, 2007
142007
Application of Bartels' approximations in optically-thin line spectroscopy
D Karabourniotis, E Drakakis, A Palladas
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 45 (6), 359-365, 1991
131991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20