Παρακολούθηση
Christian Pieter Hoffmann
Christian Pieter Hoffmann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-leipzig.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unfairness by design? The perceived fairness of digital labor on crowdworking platforms
C Fieseler, E Bucher, CP Hoffmann
Journal of Business Ethics 156, 987-1005, 2019
2192019
Privacy cynicism: A new approach to the privacy paradox
CP Hoffmann, C Lutz, G Ranzini
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 10 (4), 2016
2072016
The role of privacy concerns in the sharing economy
C Lutz, CP Hoffmann, E Bucher, C Fieseler
Information, Communication & Society 21 (10), 1472-1492, 2018
1962018
The dark side of online participation: exploring non-, passive and negative participation
C Lutz, CP Hoffmann
Information, Communication & Society 20 (6), 876-897, 2017
1632017
Beyond just politics: A systematic literature review of online participation
C Lutz, CP Hoffmann, M Meckel
First Monday, 2014
1552014
A relational altmetric? Network centrality on R esearch G ate as an indicator of scientific impact
CP Hoffmann, C Lutz, M Meckel
Journal of the Association for Information Science and Technology 67 (4 …, 2016
1512016
Digital natives or digital immigrants? The impact of user characteristics on online trust
CP Hoffmann, C Lutz, M Meckel
Journal of Management Information Systems 31 (3), 138-171, 2014
1452014
Investor relations beyond financials: Non‐financial factors and capital market image building
C Hoffmann, C Fieseler
Corporate Communications: An International Journal 17 (2), 138-155, 2012
1442012
The privacy implications of social robots: Scoping review and expert interviews
C Lutz, M Schöttler, CP Hoffmann
Mobile Media & Communication 7 (3), 412-434, 2019
1282019
Content creation on the Internet: A social cognitive perspective on the participation divide
CP Hoffmann, C Lutz, M Meckel
Information, Communication & Society 18 (6), 696-716, 2015
1272015
Data capitalism and the user: An exploration of privacy cynicism in Germany
C Lutz, CP Hoffmann, G Ranzini
New media & society 22 (7), 1168-1187, 2020
1252020
European perspectives on participation in the sharing economy
A Andreotti, G Anselmi, T Eichhorn, CP Hoffmann, S Jürss, M Micheli
European Perspectives on Participation in the Sharing Economy (October 2, 2017), 2017
1142017
Feminism! What is it good for? The role of feminism and political self-efficacy in women’s online political participation
K Heger, CP Hoffmann
Social Science Computer Review 39 (2), 226-244, 2021
682021
Digital divides in political participation: The mediating role of social media self‐efficacy and privacy concerns
CP Hoffmann, C Lutz
Policy & Internet 13 (1), 6-29, 2021
682021
Impact factor 2.0: Applying social network analysis to scientific impact assessment
CP Hoffmann, C Lutz, M Meckel
2014 47th Hawaii international conference on system sciences, 1576-1585, 2014
652014
Online political participation: the evolution of a concept
C Ruess, CP Hoffmann, S Boulianne, K Heger
Information, Communication & Society 26 (8), 1495-1512, 2023
592023
Business Innovation: Das St. Galler Modell
C Hoffmann, S Lennerts, C Schmitz, W Stölzle, F Uebernickel
Springer Gabler, 2016
592016
Investor relations–a systematic literature review
CP Hoffmann, S Tietz, K Hammann
Corporate Communications: An International Journal 23 (3), 294-311, 2018
572018
Millennials and the sharing economy: European perspectives
G Ranzini, G Newlands, G Anselmi, A Andreotti, T Eichhorn, M Etter, ...
Available at SSRN 3061704, 2017
532017
The impact of online media on stakeholder engagement and the governance of corporations
CP Hoffmann, C Lutz
Journal of Public Affairs 15 (2), 163-174, 2015
532015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20