Παρακολούθηση
Dimosthenis E. Bolanakis
Dimosthenis E. Bolanakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Integrated Microcontroller-based Tutoring System for a Computer Architecture Laboratory Course
DE Bolanakis, E Glavas, GA Evangelakis
International Journal of Engineering Education 23 (4), 785-798, 2007
272007
A prototype wireless sensor network system for a comparative evaluation of differential and absolute barometric altimetry
DE Bolanakis, KT Kotsis, T Laopoulos
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 30 (11), 20-28, 2015
212015
A teaching approach for bridging the gap between low‐level and high‐level programming using assembly language learning for small microcontrollers
DE Bolanakis, GA Evangelakis, E Glavas, KT Kotsis
WILEY - Computer Applications in Engineering Education 19 (3), 525-537, 2009
212009
CMOS Monolithic Active Pixel Sensors (MAPS): developments and future outlook
R Turchetta, A Fant, P Gasiorek, C Esbrand, JA Griffiths, MG Metaxas, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2007
212007
Temperature influence on differential barometric altitude measurements
DE Bolanakis, KT Kotsis, T Laopoulos
2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2015
172015
A Survey of Research in Microcontroller Education
DE Bolanakis
IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje 14 (2), 50-57, 2019
122019
Microcontroller Education: Do it Yourself, Reinvent the Wheel, Code to Learn
DE Bolanakis
Synthesis Lectures on Mechanical Engineering 1 (4), 1-193, 2017
122017
Ethernet and PC-based experiments on barometric altimetry using MEMS in a wireless sensor network
DE Bolanakis, KT Kotsis, T Laopoulos
WILEY - Computer Applications in Engineering Education 24 (3), 428-442, 2016
122016
Switching from computer to microcomputer architecture education
DE Bolanakis, KT Kotsis, T Laopoulos
European Journal of Engineering Education 35 (1), 91-98, 2010
102010
A multidisciplinary educational board system for microcontrollers: Considerations in design for technically accurate custom-made platforms
DE Bolanakis, E Glavas, GA Evangelakis
IEEE International Symposium on Information Technologies and Applications in …, 2007
102007
Evaluating performance of MEMS barometric sensors in differential altimetry systems
DE Bolanakis
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 32 (9), 34-39, 2017
92017
MEMS Barometers Toward Vertical Position Detection: Background Theory, System Prototyping, and Measurement Analysis
DE Bolanakis
Synthesis Lectures on Mechanical Engineering 1 (1), 1-145, 2017
92017
A multi-element detector system for intelligent imaging: I-ImaS
JA Griffiths, MG Metaxas, GJ Royle, C Venanzi, C Esbrand, ...
Nuclear Science Symposium Conference Record, 2006. IEEE 4, 2554-2558, 2006
92006
Levin's approach for microcontrollers tutoring
DE Bolanakis, E Glavas, GA Evangelakis
6th ASEE Global Colloquium on Engineering Education, Istanbul, Turkey, 1-11, 2007
82007
Nowadays Trends in Microcontroller Education: Do we Educate Engineers or Electronic Hobbyists? Recommendation on a Multi-platform Method and System for Lab Training Activities
DE Bolanakis, AK Rachioti, E Glavas
IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON2017), 73-77, 2017
72017
On the evaluation of contemporary commercial barometric pressure sensors for altitude measurements
DE Bolanakis, T Laopoulos
9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2017
62017
Teaching the addressing modes of the M68HC08 CPU by means of a practicable lesson
DE Bolanakis, GA Evangelakis, E Glavas, KT Kotsis
Proceedings of the 11th IASTED International Conference on Computers and …, 2008
62008
MEMS Barometers in a Wireless Sensor Network for Position Location Applications
DE Bolanakis
2016 IEEE Virtual Conference on Applications of Commercial Sensors (VCACS), 2016
52016
Arithmetic operations in assembly language: Educators' perspective on endianness learning using 8-bit microcontrollers
DE Bolanakis, KT Kotsis, T Laopoulos
IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced …, 2009
52009
Teaching Concepts in Microcontroller Education: CISC vs RISC assembly-level programming
DE Bolanakis, KT Kotsis, T Laopoulos
International Conference on Information Communication Technologies in …, 2009
52009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20