Παρακολούθηση
Yoonsik Cheon
Yoonsik Cheon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utep.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of JML tools and applications
L Burdy, Y Cheon, DR Cok, MD Ernst, JR Kiniry, GT Leavens, KRM Leino, ...
International journal on software tools for technology transfer 7, 212-232, 2005
8902005
A simple and practical approach to unit testing: The JML and JUnit way
Y Cheon, GT Leavens
ECOOP 2002—Object-Oriented Programming: 16th European Conference Málaga …, 2002
4542002
An overview of JML tools and applications
L Burdy, Y Cheon, D Cok, MD Ernst, J Kiniry, GT Leavens, K Rustan, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 80, 75-91, 2003
3502003
Design by Contract with JML
GT Leavens, Y Cheon
2612006
A runtime assertion checker for the Java Modeling Language (JML)
Y Cheon, G Leavens
2402002
How the design of JML accommodates both runtime assertion checking and formal verification
GT Leavens, Y Cheon, C Clifton, C Ruby, DR Cok
Science of Computer Programming 55 (1-3), 185-208, 2005
1772005
Model variables: Cleanly supporting abstraction in design by contract
Y Cheon, G Leavens, M Sitaraman, S Edwards
Software: Practice and Experience 35 (6), 583-599, 2005
1752005
JML reference manual
GT Leavens, E Poll, C Clifton, Y Cheon, C Ruby, D Cok, P Müller, J Kiniry, ...
1582008
A runtime assertion checker for the Java Modeling Language
Y Cheon
Iowa State University, 2003
1422003
How the design of JML accommodates both runtime assertion checking and formal verification
GT Leavens, Y Cheon, C Clifton, C Ruby, DR Cok
Formal Methods for Components and Objects: First International Symposium …, 2003
1032003
A complete automation of unit testing for Java programs
Y Cheon, MY Kim, A Perumandla
832005
PWiseGen: Generating test cases for pairwise testing using genetic algorithms
P Flores, Y Cheon
2011 IEEE International conference on computer science and automation …, 2011
602011
The Larch/Smalltalk interface specification language
Y Cheon, GT Leavens
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 3 (3), 221-153, 1994
581994
A quick overview of Larch/C++
Y Cheon, G Leavens
571994
Specifying and checking method call sequences of Java programs
Y Cheon, A Perumandla
Software Quality Journal 15, 7-25, 2007
562007
Random test data generation for Java classes annotated with JML specifications
Y Cheon, CE Rubio-Medrano
512007
Automated random testing to detect specification-code inconsistencies
Y Cheon
502007
A specification-based fitness function for evolutionary testing of object-oriented programs
Y Cheon, M Kim
Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2006
402006
Jml reference manual (draft)
GT Leavens, E Poll, C Clifton, Y Cheon, C Ruby, D Cok, P Müller, J Kiniry, ...
Last update: October, 2007
312007
Preliminary design of Larch/C++
GT Leavens, Y Cheon
First International Workshop on Larch: Proceedings of the First …, 1993
301993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20