Παρακολούθηση
Costas Tzafestas
Costas Tzafestas
Associate Professor, National Technical University of Athens, School of Electrical and Computer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Virtual and remote robotic laboratory: Comparative experimental evaluation
CS Tzafestas, N Palaiologou, M Alifragis
IEEE Transactions on education 49 (3), 360-369, 2006
2492006
Promp: Proximal meta-policy search
J Rothfuss, D Lee, I Clavera, T Asfour, P Abbeel
arXiv preprint arXiv:1810.06784, 2018
2262018
Robust sliding-mode control applied to a 5-link biped robot
S Tzafestas, M Raibert, C Tzafestas
Journal of Intelligent and Robotic Systems 15, 67-133, 1996
2111996
Adaptive impedance control in haptic teleoperation to improve transparency under time-delay
C Tzafestas, S Velanas, G Fakiridis
2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 212-219, 2008
912008
Mobile robot motion control in partially unknown environments using a sliding-mode fuzzy-logic controller
GG Rigatos, CS Tzafestas, SG Tzafestas
Robotics and Autonomous Systems 33 (1), 1-11, 2000
842000
Comparative simulation study of three control techniques applied to a biped robot
M Raibert, S Tzafestas, C Tzafestas
Proceedings of IEEE Systems Man and Cybernetics Conference-SMC 1, 494-502, 1993
791993
Temporal occupancy grid for mobile robot dynamic environment mapping
NC Mitsou, CS Tzafestas
2007 Mediterranean conference on control & automation, 1-8, 2007
712007
Whole-hand kinesthetic feedback and haptic perception in dextrous virtual manipulation
CS Tzafestas
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2003
712003
Robust sliding-mode control of nine-link biped robot walking
SG Tzafestas, TE Krikochoritis, CS Tzafestas
Journal of Intelligent and Robotic Systems 20, 375-402, 1997
711997
Parallel multi-robots long distance teleoperation
A Kheddar, C Tzafestas, P Coiffet, T Kotoku, S Kawabata, K Iwamoto, ...
1997 8th International Conference on Advanced Robotics. Proceedings. ICAR'97 …, 1997
591997
I-Support: A robotic platform of an assistive bathing robot for the elderly population
A Zlatintsi, AC Dometios, N Kardaris, I Rodomagoulakis, P Koutras, ...
Robotics and Autonomous Systems 126, 103451, 2020
552020
Shape connectivity: multiscale analysis and application to generalized granulometries
CS Tzafestas, P Maragos
Journal of Mathematical Imaging and Vision 17, 109-129, 2002
522002
Adaptive impedance control applied to a pneumatic legged robot
CS Tzafestas, NK M’sirdi, N Manamani
Journal of Intelligent and Robotic systems 20 (2), 105-129, 1997
481997
Active exploration and parameterized reinforcement learning applied to a simulated human-robot interaction task
M Khamassi, G Velentzas, T Tsitsimis, C Tzafestas
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 28-35, 2017
452017
User-oriented evaluation of a robotic rollator that provides navigation assistance in frail older adults with and without cognitive impairment
C Werner, GP Moustris, CS Tzafestas, K Hauer
Gerontology 64 (3), 278-290, 2018
382018
Vision-based online adaptation of motion primitives to dynamic surfaces: application to an interactive robotic wiping task
AC Dometios, Y Zhou, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, T Asfour
IEEE robotics and automation letters 3 (3), 1410-1417, 2018
382018
Robot fast adaptation to changes in human engagement during simulated dynamic social interaction with active exploration in parameterized reinforcement learning
M Khamassi, G Velentzas, T Tsitsimis, C Tzafestas
IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 10 (4), 881-893, 2018
372018
Hidden markov modeling of human normal gait using laser range finder for a mobility assistance robot
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 482-487, 2014
372014
Visuo-haptic interface for teleoperation of mobile robot exploration tasks
NC Mitsou, SV Velanas, CS Tzafestas
ROMAN 2006-The 15th IEEE International Symposium on Robot and Human …, 2006
372006
Augmented human state estimation using interacting multiple model particle filters with probabilistic data association
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1872-1879, 2018
342018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20