Ν. Σουλακέλλης - N. Soulakellis
Ν. Σουλακέλλης - N. Soulakellis
Καθηγητής Θεματική Χαρτογραφία κ Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the use of cool materials as a heat island mitigation strategy
A Synnefa, A Dandou, M Santamouris, M Tombrou, N Soulakellis
Journal of Applied Meteorology and Climatology 47 (11), 2846-2856, 2008
2702008
Socioeconomic dimensions of changes in the agricultural landscape of the Mediterranean basin: a case study of the abandonment of cultivation terraces on Nisyros Island, Greece
T Petanidou, T Kizos, N Soulakellis
Environmental Management 41 (2), 250-266, 2008
1142008
Identifying geomorphic features using LANDSAT-5/TM data processing techniques on Lesvos, Greece
ID Novak, N Soulakellis
Geomorphology 34 (1-2), 101-109, 2000
1082000
The influence of the city of Athens on the evolution of the sea-breeze front
A Dandou, M Tombrou, N Soulakellis
Boundary-Layer Meteorology 131 (1), 35-51, 2009
672009
Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals
N Athanasis, K Kalabokidis, M Vaitis, N Soulakellis
Computers & Geosciences 35 (2), 301-308, 2009
662009
Development and evaluation of an urban parameterization scheme in the Penn State/NCAR Mesoscale Model (MM5)
A Dandou, M Tombrou, E Akylas, N Soulakellis, E Bossioli
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 110 (D10), 2005
652005
Improvement of satellite derived pollution maps with the use of a geostatistical interpolation method
PS Kanaroglou, NA Soulakellis, NI Sifakis
Journal of Geographical Systems 4 (2), 193-208, 2002
412002
Simulation of the effects of critical factors on ozone formation and accumulation in the greater Athens area
E Bossioli, M Tombrou, A Dandou, N Soulakellis
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 112 (D2), 2007
342007
Fusing Landsat-5/TM Imagery and Shaded Relief Maps in Tectonic and Geomorphic Mapping
NA Soulakellis, ID Novak, N Zouros, P Lowman, J Yates
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 72 (6), 693-700, 2006
322006
Model evaluation of the atmospheric boundary layer and mixed-layer evolution
M Tombrou, A Dandou, C Helmis, E Akylas, G Angelopoulos, H Flocas, ...
Boundary-layer meteorology 124 (1), 61-79, 2007
312007
ICAROS: An integrated computational environment for the assimilation of environmental data and models for urban and regional air quality
DA Sarigiannis, N Soulakellis, K Schäfer, M Tombrou, NI Sifakis, ...
Water, Air and Soil Pollution: Focus 2 (5), 641-654, 2002
312002
A comparison between modelled and measured mixing-layer height over Munich
A Dandou, M Tombrou, K Schäfer, S Emeis, AP Protonotariou, E Bossioli, ...
Boundary-layer meteorology 131 (3), 425-440, 2009
282009
Large scale albedo changes using cool materials to mitigate heat island in Athens
A Synnefa, A Dandou, M Santamouris, M Tombrou, N Soulakellis
Journal of Applied Meteorology and Climatology 47 (11), 2846-2856, 2008
262008
Information fusion for computational assessment of air quality and health effects
DA Sarigiannis, NA Soulakellis, NI Sifakis
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 70 (2), 235-245, 2004
242004
Investigation of the 1867 Lesbos (NE Aegean) earthquake fault pattern based on soil-gas geochemical data
M Fytikas, S Lombardi, M Papachristou, S Pavlides, N Zouros, ...
Tectonophysics 308 (1-2), 249-261, 1999
231999
Field study of the southern Thessaly highly active fault zone
D Mountrakis, A Kilias, S Pavlides, N Zouros, N Spyropoulos, M Tranos, ...
Proceedings of the 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union 2, 603-614, 1993
211993
A drainage system analysis evaluation of, and comparison between, Landsat-3 RBV, Landsat-5 TM and SPOT PA imageries covering the Central Macedonia district, Greece
T Astaras, N Lambrinos, N Soulakellis
International Journal of Remote Sensing 11 (9), 1549-1559, 1990
211990
Young Neogene tectonics and relief development on the Aegan Islands of Naxos, Paros and Ios (Cyclades, Greece)
E Hejl, H Riedl, N Soulakellis, H Weingartner
MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 93, 105-127, 2003
202003
Satellite Image Processing for Haze and Aerosol Mapping (SIPHA): Code description and presentation of results
NI Sifakis, NA Soulakellis
IGARSS 2000. IEEE 2000 International Geoscience and Remote Sensing Symposium …, 2000
202000
The importance of mixing height in characterising pollution levels from aerosol optical thickness derived by satellite
A Dandou, E Bosioli, M Tombrou, N Sifakis, D Paronis, N Soulakellis, ...
Water, Air and Soil Pollution: Focus 2 (5), 17-28, 2002
172002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20