Παρακολούθηση
shahla soltani
shahla soltani
Ph.D student in Hydrogeology, University of Tabriz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tabrizu.ac.ir - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Identification of hydrogeochemical processes and pollution sources of groundwater resources in the Marand plain, northwest of Iran
R Barzegar, AA Moghaddam, E Tziritis, MS Fakhri, S Soltani
Environmental Earth Sciences 76, 1-16, 2017
1132017
Heavy metal (loid) s in the groundwater of Shabestar area (NW Iran): source identification and health risk assessment
R Barzegar, A Asghari Moghaddam, S Soltani, E Fijani, E Tziritis, ...
Exposure and Health 11, 251-265, 2019
922019
Hydrogeochemistry and water quality of the Kordkandi-Duzduzan plain, NW Iran: application of multivariate statistical analysis and PoS index
S Soltani, A Asghari Moghaddam, R Barzegar, N Kazemian, E Tziritis
Environmental monitoring and assessment 189, 1-20, 2017
472017
Natural and anthropogenic origins of selected trace elements in the surface waters of Tabriz area, Iran
R Barzegar, A Asghari Moghaddam, S Soltani, N Baomid, E Tziritis, ...
Environmental earth sciences 78, 1-12, 2019
372019
Vulnerability assessment of Kordkandi-Duzduzan Plain groundwater using calibrated DRASTIC model
A Asghari Moghaddam, S Soltani, R Barzegar, N Kazemian
Iran-Water Resources Research 13 (4), 89-99, 2017
82017
Evaluation of nitrate concentration and vulnerability of the groundwater by GODS and AVI methods (case study: Kordkandi-Duzduzan Plain, East Azarbaijan province)
S Soltani, A Asghari Moghaddam, R Barzegar, N Kazemian
Iranian journal of Ecohydrology 3 (4), 517-531, 2016
22016
Hydrogeochemical study of groundwater resources in Bostanabad plain using multivariate statistical methods
S Soltani, A Asghari Moghaddam
Iranian journal of Ecohydrology 8 (3), 691-706, 2021
12021
Evaluation of effective processes on groundwater quality of Meshgin-Shahr plain by integration of geochemical and statistical methods
A Asghari Moghaddam, S Nourallahi, R Barzegar, E Fijani, N Kazemian, ...
Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 12 (43), 30-39, 2018
12018
Modeling of daily water level fluctuations of the Urmia lake using extreme learning machine model
A Asghari Moghaddam, R Barzegar, S Soltani
Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 11 (38), 47-60, 2017
2017
EFFECT OF LAND USE CHANGES ON WATERSHED HYDROLOGIC BEHAVIOR (CASE STUDY: QALESHAHROKH WATERSHED)
S BARATI, S SOLTANI, B RAYEGANI
IRANIAN JOURNAL OF WATERSHED MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING 5 (16), 63-66, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10