Παρακολούθηση
Constantinos Papadimitriou
Constantinos Papadimitriou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigating dynamical complexity in the magnetosphere using various entropy measures
G Balasis, IA Daglis, C Papadimitriou, M Kalimeri, A Anastasiadis, ...
Journal of Geophysical Research: Space Physics (1978–2012) 114 (A9), 2009
1082009
Unfolding the procedure of characterizing recorded ultra low frequency, kHZ and MHz electromagnetic anomalies prior to the L'Aquila earthquake as pre-seismic ones-Part 2
K Eftaxias, G Balasis, Y Contoyiannis, C Papadimitriou, M Kalimeri, ...
Natural Hazards and Earth System Science 10 (2), 275-294, 2010
1032010
Unfolding the procedure of characterizing recorded ultra low frequency, kHZ and MHz electromagnetic anomalies prior to the L'Aquila earthquake as pre-seismic ones. Part II
K Eftaxias, G Balasis, Y Contoyiannis, C Papadimitriou, M Kalimeri, ...
arXiv preprint arXiv:0910.0797, 2009
1032009
Statistical Mechanics and Information-Theoretic Perspectives on Complexity in the Earth System
G Balasis, RV Donner, SM Potirakis, J Runge, C Papadimitriou, IA Daglis, ...
Entropy 15 (11), 4844-4888, 2013
982013
Dynamical complexity detection in pre-seismic emissions using nonadditive Tsallis entropy
M Kalimeri, C Papadimitriou, G Balasis, K Eftaxias
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387 (5), 1161-1172, 2008
982008
Dynamical complexity in Dst time series using non-extensive Tsallis entropy
G Balasis, IA Daglis, C Papadimitriou, M Kalimeri, A Anastasiadis, ...
Geophysical Research Letters 35 (14), L14102, 2008
852008
Nonextensivity and universality in the earthquake preparation process
C Papadimitriou, M Kalimeri, K Eftaxias
Physical Review E 77 (3), 036101, 2008
802008
Universality in solar flare, magnetic storm and earthquake dynamics using Tsallis statistical mechanics
G Balasis, IA Daglis, A Anastasiadis, C Papadimitriou, M Mandea, ...
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 390 (2), 341-346, 2011
542011
There is a problem with some abstracts that became corrupted following database issues. These will be restored as soon as possible.
G Balasis, IA Daglis, A Anastasiadis, C Papadimitriou, M Mandea, ...
54*
ULF wave activity during the 2003 Halloween superstorm: multipoint observations from CHAMP, Cluster and Geotail missions
G Balasis, IA Daglis, E Zesta, C Papadimitriou, M Georgiou, R Haagmans, ...
Annales Geophysicae-Atmospheres Hydrospheresand Space Sciences 30 (12), 1751, 2012
352012
Quantifying dynamical complexity of magnetic storms and solar flares via nonextensive Tsallis entropy
G Balasis, IA Daglis, C Papadimitriou, A Anastasiadis, I Sandberg, ...
Entropy 13 (10), 1865-1881, 2011
352011
Wavelet characterization of external magnetic sources as observed by CHAMP satellite: evidence for unmodelled signals in geomagnetic field models
P Kunagu, G Balasis, V Lesur, E Chandrasekhar, C Papadimitriou
Geophysical Journal International 192 (3), 946-950, 2013
322013
ENTROPY ANALYSIS OF WORD-LENGTH SERIES OF NATURAL LANGUAGE TEXTS: EFFECTS OF TEXT LANGUAGE AND GENRE
M Kalimeri, V Constantoudis, C Papadimitriou, K Karamanos, ...
International Journal of Bifurcation and Chaos 22 (09), 2012
262012
Entropy analysis of natural language written texts
C Papadimitriou, K Karamanos, FK Diakonos, V Constantoudis, ...
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 389 (16), 3260-3266, 2010
232010
Signatures of discrete scale invariance in Dst time series
G Balasis, C Papadimitriou, IA Daglis, A Anastasiadis, L Athanasopoulou, ...
Geophysical Research Letters 38 (13), 2011
222011
Similarities between extreme events in the solar-terrestrial system by means of nonextensivity
G Balasis, C Papadimitriou, IA Daglis, A Anastasiadis, I Sandberg, ...
Nonlinear Processes in Geophysics 18 (5), 563-572, 2011
112011
Universality in solar flares, magnetic storms, earthquakes and pre-seismic electromagnetic emissions by means of nonextensivity
KA Eftaxias, G Balasis, C Papadimitriou, M Mandea
AGU Fall Meeting Abstracts 1, 1197, 2009
12009
Variations of ULF wave power throughout the Halloween 2003 superstorm
I Daglis, G Balasis, C Papadimitriou, E Zesta, M Georgiou, I Mann
EGU General Assembly Conference Abstracts 15, 9086, 2013
2013
Simultaneous observations of ULF waves in the Earth's magnetosphere, topside ionosphere and surface
G Balasis, IA Daglis, M Georgiou, C Papadimitriou, E Zesta, I Mann, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts 15, 8679, 2013
2013
Multi-satellite, multi-instrument and ground-based observations analysis and study of ULF wave phenomena and products
G Balasis, IA Daglis, M Georgiou, C Papadimitriou, A Anastasiadis, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts 14, 8135, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20