Παρακολούθηση
Stamatis Voliotis
Stamatis Voliotis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trust management in wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, P Trakadas, S Voliotis
European Transactions on Telecommunications 21 (4), 386-395, 2010
2942010
Tackling faults in the industry 4.0 era—a survey of machine-learning solutions and key aspects
A Angelopoulos, ET Michailidis, N Nomikos, P Trakadas, A Hatziefremidis, ...
Sensors 20 (1), 109, 2019
2872019
A UAV-based moving 5G RAN for massive connectivity of mobile users and IoT devices
N Nomikos, ET Michailidis, P Trakadas, D Vouyioukas, H Karl, J Martrat, ...
Vehicular Communications 25, 100250, 2020
522020
An energy and trust-aware routing protocol for large wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis, S Maniatis, P Trakadas, P Karkazis
Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Applied informatics …, 2009
362009
A novel flexible trust management system for heterogeneous wireless sensor networks
P Trakadas, S Maniatis, P Karkazis, T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis
2009 International Symposium on Autonomous Decentralized Systems, 1-6, 2009
342009
Providing entertainment app lications in VANET environments
L Sarakis, T Orphanoudakis, HC Leligou, S Voliotis, A Voulkidis
IEEE Wireless Communications 23 (1), 30-37, 2016
322016
Energy-aware secure routing for large wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis, S Maniatis, P Trakadas, P Karkazis
WSEAS Transactions on Communications 8 (9), 981-991, 2009
322009
Efficient routing in PAN and sensor networks
P Trakadas, T Zahariadis, S Voliotis, C Manasis
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review 8 (1), 10-17, 2004
312004
Analyzing energy and time overhead of security mechanisms in wireless sensor networks
P Trakadas, T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis, K Papadopoulos
2008 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing …, 2008
292008
Efficient detection of routing attacks in wireless sensor networks
T Zahariadis, P Trakadas, S Maniatis, P Karkazis, HC Leligou, S Voliotis
2009 16th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, 1-4, 2009
222009
Open issues in wireless visual sensor networking
T Zahariadis, S Voliotis
2007 14th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing …, 2007
202007
Optimal decentralized Kalman filter and Lainiotis filter
N Assimakis, M Adam, M Koziri, S Voliotis, K Asimakis
Digital Signal Processing 23 (1), 442-452, 2013
192013
Sensor networks security issues in augmented home environment
K Papadopoulos, T Zahariadis, N Leligou, S Voliotis
2008 IEEE International Symposium on Consumer Electronics, 1-4, 2008
192008
New trends in distance learning utilising next generation multimedia networks
T Zahariadis, S Voliotis
Education and Information Technologies 8 (1), 67-81, 2003
172003
Implementing a trust-aware routing protocol in wireless sensor nodes
T Zahariadis, P Trakadas, H Leligou, P Karkazis, S Voliotis
2010 Developments in E-systems Engineering, 47-52, 2010
142010
Full-duplex NOMA transmission with single-antenna buffer-aided relays
N Nomikos, P Trakadas, A Hatziefremidis, S Voliotis
Electronics 8 (12), 1482, 2019
112019
Impact of a Periodic Power Source on a RES Microgrid
A Angelopoulos, A Ktena, C Manasis, S Voliotis
Energies 12 (10), 1900, 2019
92019
Reprogramming wireless sensor nodes
HC Leligou, C Massouros, E Tsampasis, T Zahariadis, D Bargiotas, ...
Int. J. Comput. Trends Technol. 1 (2), 1-8, 2011
92011
Impact of classifiers to drift detection method: a comparison
A Angelopoulos, AE Giannopoulos, NC Kapsalis, ST Spantideas, ...
International conference on engineering applications of neural networks, 399-410, 2021
82021
Routing metric selection and design for multi-purpose WSN
P Trakadas, T Zahariadis, S Voliotis, P Karkazis, TH Velivassaki, ...
IWSSIP 2014 Proceedings, 199-202, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20