Παρακολούθηση
Emiliano Gelati
Emiliano Gelati
University of Oslo, Department of Geosciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.uio.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A global lake and reservoir volume analysis using a surface water dataset and satellite altimetry
T Busker, A Roo, E Gelati, C Schwatke, M Adamovic, B Bisselink, JF Pekel, ...
Hydrology and Earth System Sciences 23 (2), 669-690, 2019
2032019
Sequential assimilation of satellite-derived vegetation and soil moisture products using SURFEX_v8. 0: LDAS-Monde assessment over the Euro-Mediterranean area
C Albergel, S Munier, DJ Leroux, H Dewaele, D Fairbairn, AL Barbu, ...
Geoscientific Model Development 10 (10), 3889-3912, 2017
842017
Evidence of viral dissemination and seasonality in a Mediterranean river catchment: implications for water pollution management
M Rusiñol, X Fernandez-Cassi, N Timoneda, A Carratalà, JF Abril, ...
Journal of environmental management 159, 58-67, 2015
632015
Impact of a changing climate, land use, and water usage on Europe’s water resources: A model simulation study
B BISSELINK, J BERNHARD, E GELATI, M ADAMOVIC, S GUENTHER, ...
Publications Office of the European Union, 2018
57*2018
Climate change impacts and adaptation in Europe
L Feyen, JJ Ciscar Martinez, S Gosling, D Ibarreta Ruiz, A Soria Ramirez, ...
Publications Office of the European Union, 2020
55*2020
Comparing surface-soil moisture from the SMOS mission and the ORCHIDEE land-surface model over the Iberian Peninsula
J Polcher, M Piles, E Gelati, A Barella-Ortiz, M Tello
Remote sensing of environment 174, 69-81, 2016
422016
Analysis of current validation practices in Europe for space-based climate data records of essential climate variables
Y Zeng, Z Su, JC Calvet, T Manninen, E Swinnen, J Schulz, R Roebeling, ...
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 42 …, 2015
412015
Comparing the ensemble and extended Kalman filters for in situ soil moisture assimilation with contrasting conditions
D Fairbairn, AL Barbu, JF Mahfouf, JC Calvet, E Gelati
Hydrology and Earth System Sciences 19 (12), 4811-4830, 2015
32*2015
Markov‐switching model for nonstationary runoff conditioned on El Niño information
E Gelati, H Madsen, D Rosbjerg
Water resources research 46 (2), 2010
272010
An integrated assessment framework for the analysis of multiple pressures in aquatic ecosystems and the appraisal of management options
A Pistocchi, A Udias, B Grizzetti, E Gelati, P Koundouri, R Ludwig, ...
Science of the Total Environment 575, 1477-1488, 2017
252017
Reservoir operation using El Niño forecasts—case study of Daule Peripa and Baba, Ecuador
E Gelati, H Madsen, D Rosbjerg
Hydrological Sciences Journal 59 (8), 1559-1581, 2014
242014
Impact of a changing climate, land use, and water usage on water resources in the Danube river basin
B Bisselink, J Bernhard, E Gelati, M Adamovic, C Jacobs, L Mentaschi, ...
EUR 29228EN, Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2018
182018
Stochastic reservoir optimization using El Niño information: case study of Daule Peripa, Ecuador
E Gelati, H Madsen, D Rosbjerg
Hydrology Research 42 (5), 413-431, 2011
162011
Diverging hydrological drought traits over Europe with global warming
C Cammalleri, G Naumann, L Mentaschi, B Bisselink, E Gelati, A De Roo, ...
Hydrology and Earth System Sciences 24 (12), 5919-5935, 2020
152020
Modelling Nitrate Reduction Strategies from Diffuse Sources in the Po River Basin
A Malagó, F Bouraoui, M Pastori, E Gelati
Water 11 (5), 1030, 2019
142019
Future projections of water scarcity in the Danube river basin due to land use, water demand and climate change
B Bisselink, A de Roo, J Bernhard, E Gelati
Journal of Environmental Geography 11 (3-4), 25-36, 2018
142018
Water scenarios for the Danube River Basin: Elements for the assessment of the Danube agriculture-energy-water nexus
A PISTOCCHI, H BECK, B BISSELINK, E GELATI, C LAVALLE, J FEHER
14*2015
Downscaling atmospheric patterns to multi-site precipitation amounts in southern Scandinavia
E Gelati, OB Christensen, PF Rasmussen, D Rosbjerg
Hydrology Research 41 (3-4), 193-210, 2010
132010
EFAS upgrade for the extended model domain–technical documentation
L Arnal, SS Asp, C Baugh, A De Roo, J Disperati, F Dottori, R Garcia, ...
JRC Technical Reports, EUR 29323 EN, Publications Office of the European …, 2019
92019
Hydrological assessment of atmospheric forcing uncertainty in the Euro-Mediterranean area using a land surface model
E Gelati, B Decharme, JC Calvet, M Minvielle, J Polcher, D Fairbairn, ...
Hydrology and Earth System Sciences 22 (4), 2091-2115, 2018
92018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20