Παρακολούθηση
Climent Nadeu
Climent Nadeu
TALP Research Center - Dept. TSC, Universitat Politècnica de Catalunya
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Albayzin speech database: Design of the phonetic corpus
MA Moreno Bilbao, D Poig, A Bonafonte Cávez, E Lleida, J Llisterri, ...
EUROSPEECH 1993: 3rd European Conference on Speech Communication and …, 1993
2221993
CLEAR evaluation of acoustic event detection and classification systems
A Temko, R Malkin, C Zieger, D Macho, C Nadeu, M Omologo
Multimodal Technologies for Perception of Humans: First International …, 2007
1942007
Time and frequency filtering of filter-bank energies for robust HMM speech recognition
C Nadeu, D Macho, J Hernando
Speech Communication 34 (1-2), 93-114, 2001
1902001
Classification of acoustic events using SVM-based clustering schemes
A Temko, C Nadeu
Pattern Recognition 39 (4), 682-694, 2006
1462006
On the decorrelation of filter-bank energies in speech recognition
C Nadeu Camprubí, FJ Hernando Pericás, M Gorricho Moreno
EUROSPEECH'95: 4th European Conference on Speech Communication and …, 1995
1411995
Acoustic event detection in meeting-room environments
A Temko, C Nadeu
Pattern Recognition Letters 30 (14), 1281-1288, 2009
1262009
Acoustic event detection and classification
A Temko, C Nadeu, D Macho, R Malkin, C Zieger, M Omologo
Computers in the human interaction loop, 61-73, 2009
1172009
Linear prediction of the one-sided autocorrelation sequence for noisy speech recognition
J Hernando, C Nadeu
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 5 (1), 80-84, 1997
961997
Acoustic event detection and classification in smart-room environments: Evaluation of CHIL project systems
A Temko, R Malkin, C Zieger, D Macho, C Nadeu, M Omologo
Cough 65 (48), 5, 2006
822006
Acoustic features for speech recognition based on Gammatone filterbank and instantaneous frequency
H Yin, V Hohmann, C Nadeu
Speech communication 53 (5), 707-715, 2011
722011
Channel selection measures for multi-microphone speech recognition
M Wolf, C Nadeu
Speech Communication 57, 170-180, 2014
662014
Fuzzy integral based information fusion for classification of highly confusable non-speech sounds
A Temko, D Macho, C Nadeu
Pattern Recognition 41 (5), 1814-1823, 2008
662008
On real-time mean-and-variance normalization of speech recognition features
P Pujol, D Macho, C Nadeu
2006 IEEE international conference on acoustics speech and signal processing …, 2006
612006
Filtering the time sequences of spectral parameters for speech recognition
C Nadeu, P Pachès-Leal, BH Juang
Speech communication 22 (4), 315-332, 1997
601997
Comparison and combination of features in a hybrid HMM/MLP and a HMM/GMM speech recognition system
P Pujol, S Pol, C Nadeu, A Hagen, H Bourlard
IEEE Transactions on Speech and Audio processing 13 (1), 14-22, 2004
532004
Two-source acoustic event detection and localization: Online implementation in a smart-room
T Butko, FG Pla, C Segura, C Nadeu, J Hernando
2011 19th European Signal Processing Conference, 1317-1321, 2011
522011
Classification of meeting-room acoustic events with support vector machines and variable-feature-set clustering
A Temko, C Nadeu
Proceedings.(ICASSP'05). IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 2005
502005
EEG signal description with spectral-envelope-based speech recognition features for detection of neonatal seizures
A Temko, C Nadeu, W Marnane, G Boylan, G Lightbody
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 15 (6), 839-847, 2011
492011
Development of Spanish corpora for speech research (Albayzin)
F Casacuberta, R Garcia, J Llisterri, C Nadeu, JM Pardo, A Rubio
Workshop on International Cooperation and Standardization of Speech …, 1991
481991
Audio segmentation of broadcast news in the Albayzin-2010 evaluation: overview, results, and discussion
T Butko, C Nadeu
EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing 2011 (1), 1-10, 2011
472011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20