Παρακολούθηση
Athanasios Masouras
Athanasios Masouras
Applied Mechanics Laboratory University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A critical review of nanotechnologies for composite aerospace structures
V Kostopoulos, A Masouras, A Baltopoulos, A Vavouliotis, G Sotiriadis, ...
CEAS Space Journal 9 (1), 35-57, 2017
30*2017
Hybrid graphene nanoplatelet/manganese oxide electrodes for solid-state supercapacitors and application to carbon fiber composite multifunctional materials
A Masouras, D Giannopoulos, B Hasa, A Katsaounis, V Kostopoulos
Journal of Energy Storage 23, 515-525, 2019
142019
Carbon nanotubes films in glass fiber polymer matrix forming structures with high absorption and shielding performance in X-Band
A Sotiropoulos, S Koulouridis, A Masouras, V Kostopoulos, HT Anastassiu
Composites Part B: Engineering 217, 108896, 2021
62021
Improvement of Interlaminar Fracture Properties of Out of Autoclave Manufactured Carbon Fiber Reinforced Polymers Using Multi-Walled Carbon Nanotubes
D Polyxeni, K Christina, M Athanasios, K Vassilis
World Journal of Mechanics 9 (6), 147-162, 2019
42019
Nanotechnologies for composite structures-from nanocomposites to multifunctional nano-enabled fibre reinforced composites for spacecrafts
V Kostopoulos, A Vavouliotis, A Baltopoulos, G Sotiriadis, A Masouras, ...
Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures …, 2014
32014
Graphene-Based Systems for Enhanced Energy Storage
A Amplianitis, A Masouras, G Gkikas, Z Kalogridi, A Baltopoulos, ...
E3S Web of Conferences 16, 09006, 2017
12017
DEVELOPMENT OF NANOCOMPOSITE MATERIAL FILMS AND INTEGRATION INTO CFRPS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL STRUCTURES
A Masouras, A Vavouliotis, A Baltopoulos, V Kostopoulos, L Pambaguian
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7