Παρακολούθηση
Marco Turchi
Marco Turchi
Zoom Video Communications
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zoom.us
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2015 Workshop on Statistical Machine Translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, B Haddow, M Huck, C Hokamp, ...
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 12–58, 2015
10492015
Findings of the 2017 conference on machine translation (wmt17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
Association for Computational Linguistics, 2017
7172017
Findings of the 2016 conference on machine translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
6232016
Estimating the sentence-level quality of machine translation systems
L Specia, N Cancedda, M Dymetman, M Turchi, N Cristianini
The 13th Annual Conference of the European Association for Machine …, 2009
2962009
Must-c: a multilingual speech translation corpus
MA Di Gangi, R Cattoni, L Bentivogli, M Negri, M Turchi
Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the …, 2019
2432019
Comparative experiments using supervised learning and machine translation for multilingual sentiment analysis
A Balahur, M Turchi
Computer Speech & Language 28 (1), 56-75, 2014
2172014
Machine translation evaluation versus quality estimation
L Specia, D Raj, M Turchi
Machine translation 24, 39-50, 2010
1972010
Multilingual sentiment analysis using machine translation?
A Balahur, M Turchi
Proceedings of the 3rd workshop in computational approaches to subjectivity …, 2012
1592012
SentiWords: Deriving a High Precision and High Coverage Lexicon for Sentiment Analysis
L Gatti, M Guerini, M Turchi
IEEE Transactions on Affective Computing, 2015
1412015
Sentiment analysis: How to derive prior polarities from SentiWordNet
M Guerini, L Gatti, M Turchi
arXiv preprint arXiv:1309.5843, 2013
1262013
Multi-Domain Neural Machine Translation through Unsupervised Adaptation
MA Farajian, M Turchi, M Negri, M Federico
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, 2017
1052017
Findings of the IWSLT 2020 evaluation campaign
E Ansari, A Axelrod, N Bach, O Bojar, R Cattoni, F Dalvi, N Durrani, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Spoken Language …, 2020
1012020
Adapting Transformer to End-to-End Spoken Language Translation
MA Di Gangi, M Negri, M Turchi
Proc. Interspeech 2019, 1133-1137, 2019
992019
Findings of the WMT 2019 shared task on automatic post-editing
R Chatterjee, C Federmann, M Negri, M Turchi
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 3 …, 2019
972019
Linguistically Motivated Vocabulary Reduction for Neural Machine Translation from Turkish to English.
D Ataman, M Negri, M Turchi, M Federico
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 108 (1), 331-342, 2017
972017
Support vector machines
A Mammone, M Turchi, N Cristianini
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics 1 (3), 283-289, 2009
962009
The MateCat tool.
M Federico, N Bertoldi, M Cettolo, M Negri, M Turchi, M Trombetti, ...
COLING (Demos), 129-132, 2014
942014
The IWSLT 2019 evaluation campaign
N Jan, R Cattoni, S Sebastian, M Negri, M Turchi, S Elizabeth, S Ramon, ...
Proceedings of the 16th International Workshop on Spoken Language …, 2019
872019
Improving the confidence of machine translation quality estimates
L Specia, M Turchi, Z Wang, J Shawe-Taylor, C Saunders
852009
MuST-C: A multilingual corpus for end-to-end speech translation
R Cattoni, MA Di Gangi, L Bentivogli, M Negri, M Turchi
Computer Speech & Language 66, 101155, 2020
822020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20