Παρακολούθηση
Torben Esmann Mølholt (Molholt), Ph.D.
Torben Esmann Mølholt (Molholt), Ph.D.
Postdoctoral Research Fellow at CERN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cern.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Paramagnetism in Mn/Fe implanted ZnO
HP Gunnlaugsson, TE Mølholt, R Mantovan, H Masenda, D Naidoo, ...
Applied Physics Letters 97 (14), 2010
482010
Lattice locations and properties of Fe in Co/Fe co-implanted ZnO
HP Gunnlaugsson, K Johnston, TE Mølholt, G Weyer, R Mantovan, ...
Applied Physics Letters 100 (4), 2012
242012
Observation of spin-lattice relaxations of dilute Fe3+ in MgO by Mössbauer spectroscopy
TE Mølholt, R Mantovan, HP Gunnlaugsson, D Naidoo, S Ólafsson, ...
Hyperfine Interactions 197, 89-94, 2010
232010
Spin–lattice relaxations of paramagnetic Fe3+ in ZnO
TE Mølholt, HP Gunnlaugsson, K Johnston, R Mantovan, H Masenda, ...
Physica Scripta 2012 (T148), 014006, 2012
222012
Atomic‐Scale Magnetic Properties of Truly 3d‐Diluted ZnO
R Mantovan, HP Gunnlaugsson, K Johnston, H Masenda, TE Mølholt, ...
Advanced Electronic Materials 1 (1-2), 1400039, 2015
212015
Atomic-scale study of the amorphous-to-crystalline phase transition mechanism in GeTe thin films
R Mantovan, R Fallica, A Mokhles Gerami, TE Mølholt, C Wiemer, ...
Scientific reports 7 (1), 8234, 2017
172017
Temperature and dose dependence of defect complex formation with ion implanted Mn/Fe in ZnO
TE Mølholt, R Mantovan, HP Gunnlaugsson, K Bharuth-Ram, M Fanciulli, ...
Physica B: Condensed Matter 404 (23-24), 4820-4822, 2009
172009
Defect annealing in Mn/Fe-implanted TiO2 (rutile)
HP Gunnlaugsson, R Mantovan, H Masenda, TE Mølholt, K Johnston, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 47 (6), 065501, 2014
162014
Fe charge state adjustment in ZnO upon ion implantation
R Mantovan, HP Gunnlaugsson, D Naidoo, S Ólafsson, K Johnston, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 24 (48), 485801, 2012
142012
Mössbauer spectroscopy of 57Fe in α-Al2O3 following implantation of 57Mn*
HP Gunnlaugsson, R Mantovan, TE Mølholt, D Naidoo, K Johnston, ...
Hyperfine Interactions 198, 5-13, 2010
142010
Interstitial fe in mgo
TE Mølholt, R Mantovan, HP Gunnlaugsson, A Svane, H Masenda, ...
Journal of Applied Physics 115 (2), 2014
112014
Local increase of the Curie temperature in Mn/Fe implanted Y3Fe5O12 (YIG)
PB Krastev, HP Gunnlaugsson, K Nomura, K Bharuth-Ram, B Qi, ...
Applied Radiation and Isotopes 160, 109121, 2020
92020
Characterization of Fe states in dilute 57 Mn implanted SnO 2 film
HP Gunnlaugsson, K Nomura, TE Mølholt, S Shayestehaminzadeh, ...
Hyperfine interactions 226, 389-396, 2014
92014
57Fe Mössbauer study of epitaxial TiN thin film grown on MgO (1 0 0) by magnetron sputtering
B Qi, HP Gunnlaugsson, AM Gerami, HP Gislason, S Ólafsson, F Magnus, ...
Applied Surface Science 464, 682-691, 2019
82019
Versatile Ion-polarized Techniques On-line (VITO) experiment at ISOLDE-CERN
AMSAGKJMLBRFGRJMCARGCMDMDAF M. Stachura, A. Gottberg, K. Johnston, M.L ...
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B BEAM …, 2016
82016
Metal-insulator transition in crystalline V2O3 thin films probed at atomic-scale using emission Mössbauer spectroscopy
B Qi, HP Gunnlaugsson, S Ólafsson, HP Gislason, EB Thorsteinsson, ...
Thin Solid Films 714, 138389, 2020
72020
Charge states and lattice sites of dilute implanted Sn in ZnO
TE Mølholt, HP Gunnlaugsson, K Johnston, R Mantovan, J Röder, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 29 (15), 155701, 2017
72017
Lattice sites, charge states and spin–lattice relaxation of Fe ions in 57Mn+ implanted GaN and AlN
H Masenda, D Naidoo, K Bharuth-Ram, HP Gunnlaugsson, K Johnston, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 401, 1130-1138, 2016
72016
57Fe Mössbauer studies on 57Mn∗ implanted InP and InAs
K Bharuth-Ram, WB Dlamini, H Masenda, D Naidoo, HP Gunnlaugsson, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2012
72012
Surface science using radioactive ions at ISOLDE: From metal surfaces to two-dimensional materials
K Potzger, TE Mølholt, AS Fenta, LMC Pereira
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 44 (6), 064001, 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20