Παρακολούθηση
Malika Smaïl-Tabbone
Malika Smaïl-Tabbone
Associate professor in Computer Science, Université de Lorraine, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα loria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of artificial intelligence to gastroenterology and hepatology
C Le Berre, WJ Sandborn, S Aridhi, MD Devignes, L Fournier, ...
Gastroenterology 158 (1), 76-94. e2, 2020
3792020
IntelliGO: a new vector-based semantic similarity measure including annotation origin
S Benabderrahmane, M Smail-Tabbone, O Poch, A Napoli, MD Devignes
BMC bioinformatics 11 (1), 1-16, 2010
1272010
Protein docking using case‐based reasoning
AW Ghoorah, MD Devignes, M Smaïl‐Tabbone, DW Ritchie
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 81 (12), 2150-2158, 2013
1262013
Many-Valued Concept Lattices for Conceptual Clustering and Information Retrieval.
N Messai, MD Devignes, A Napoli, M Smail-Tabbone
ECAI 178, 127-131, 2008
682008
Querying a bioinformatic data sources registry with concept lattices
N Messai, MD Devignes, A Napoli, M Smail-Tabbone
International Conference on Conceptual Structures, 323-336, 2005
592005
Integrative relational machine-learning for understanding drug side-effect profiles
E Bresso, R Grisoni, G Marchetti, AS Karaboga, M Souchet, MD Devignes, ...
BMC bioinformatics 14 (1), 1-11, 2013
562013
Spatial clustering of protein binding sites for template based protein docking
AW Ghoorah, MD Devignes, M Smaïl-Tabbone, DW Ritchie
Bioinformatics 27 (20), 2820-2827, 2011
442011
Machine learning-derived echocardiographic phenotypes predict heart failure incidence in asymptomatic individuals
M Kobayashi, O Huttin, M Magnusson, JP Ferreira, E Bozec, AC Huby, ...
Cardiovascular Imaging 15 (2), 193-208, 2022
422022
Head-to-head comparison of clustering methods for heterogeneous data: a simulation-driven benchmark
G Preud’Homme, K Duarte, K Dalleau, C Lacomblez, E Bresso, ...
Scientific reports 11 (1), 4202, 2021
422021
Ontology-guided data preparation for discovering genotype-phenotype relationships
A Coulet, M Smaïl-Tabbone, P Benlian, A Napoli, MD Devignes
BMC bioinformatics 9, 1-9, 2008
372008
Suggested ontology for pharmacogenomics (SO-Pharm): modular construction and preliminary testing
A Coulet, M Smaïl-Tabbone, A Napoli, MD Devignes
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2006
362006
Prediction of monomer isomery in Florine: a workflow dedicated to nonribosomal peptide discovery
T Caradec, M Pupin, A Vanvlassenbroeck, MD Devignes, ...
PLoS One 9 (1), e85667, 2014
322014
KBDOCK 2013: a spatial classification of 3D protein domain family interactions
AW Ghoorah, MD Devignes, M Smaïl-Tabbone, DW Ritchie
Nucleic acids research 42 (D1), D389-D395, 2014
322014
Gene–disease relationship discovery based on model-driven data integration and database view definition
S Yilmaz, P Jonveaux, C Bicep, L Pierron, M Smaïl-Tabbone, ...
Bioinformatics 25 (2), 230-236, 2009
302009
PGxCorpus, a manually annotated corpus for pharmacogenomics
J Legrand, R Gogdemir, C Bousquet, K Dalleau, MD Devignes, W Digan, ...
Scientific data 7 (1), 3, 2020
272020
Multiple-step virtual screening using VSM-G: overview and validation of fast geometrical matching enrichment
A Beautrait, V Leroux, M Chavent, L Ghemtio, MD Devignes, ...
Journal of molecular modeling 14, 135-148, 2008
272008
BR-explorer: an FCA-based algorithm for information retrieval
N Messai, MD Devignes, A Napoli, M Smail-Tabbone
Fourth International Conference On Concept Lattices and Their Applications …, 2006
252006
Using domain knowledge to guide lattice-based complex data exploration
N Messai, MD Devignes, A Napoli, M Smaïl-Tabbone
ECAI 2010, 847-852, 2010
232010
Extended persistence of antiphospholipid antibodies beyond the 12‐week time interval: Association with baseline antiphospholipid antibodies titres
J Devignes, M Smaïl‐Tabbone, A Hervé, G Cagninacci, MD Devignes, ...
International journal of laboratory hematology 41 (6), 726-730, 2019
212019
Mesurer la cohésion d'un groupe d'apprentissage en formation à distance
C Reffay, T Chanier
Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain 2003, 367-378, 2003
212003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20