Παρακολούθηση
Valentin Tablan
Valentin Tablan
Ieso Digital Health
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tablan.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GATE: an architecture for development of robust HLT applications
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan
Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for Computational …, 2002
2825*2002
Text Processing with GATE (Version 6)
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan, N Aswani, I Roberts, ...
Proceedings of the 40th Anniversary Meeting of the Association for …, 2011
786*2011
Getting more out of biomedical documents with GATE's full lifecycle open source text analytics
H Cunningham, V Tablan, A Roberts, K Bontcheva
PLoS computational biology 9 (2), e1002854, 2013
3862013
Arabic named entity recognition from diverse text types
K Shaalan, H Raza
International Conference on Natural Language Processing, 440-451, 2008
3372008
JAPE: A java annotation patterns engine
H Cunningham, D Maynard, V Tablan
3331999
Evolving GATE to meet new challenges in language engineering
K Bontcheva, V Tablan, D Maynard, H Cunningham
Natural Language Engineering 10 (3-4), 349-373, 2004
3032004
Developing Language Processing Components with GATE Version 3
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan, C Ursu, M Dimitrov, ...
Department of Computer Science, University of Sheffield, 2004
262*2004
A natural language query interface to structured information
V Tablan, D Damljanovic, K Bontcheva
Proceedings of the 5th European semantic web conference on The semantic web …, 2008
1992008
Developing Language Processing Components with GATE Version 5:(a User Guide)
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan, C Ursu, M Dimitrov, ...
University of Sheffield, 2009
1702009
Architectural elements of language engineering robustness
D Maynard, V Tablan, H Cunningham, C Ursu, H Saggion, K Bontcheva, ...
Natural Language Engineering 8 (3), 257-274, 2002
1342002
Clone: Controlled language for ontology editing
A Funk, V Tablan, K Bontcheva, H Cunningham, B Davis, S Handschuh
The Semantic Web, 142-155, 2007
1322007
Shallow methods for named entity coreference resolution
K Bontcheva, M Dimitrov, D Maynard, V Tablan, H Cunningham
Chaınes de références et résolveurs d’anaphores, workshop TALN, 2002
1242002
Text mining in a digital library
IH Witten, KJ Don, M Dewsnip, V Tablan
Springer 4 (1), 56-59, 2004
1122004
GATE Teamware: a web-based, collaborative text annotation framework
K Bontcheva, H Cunningham, I Roberts, A Roberts, V Tablan, N Aswani, ...
Language Resources and Evaluation 47 (4), 1007-1029, 2013
1082013
Web-assisted annotation, semantic indexing and search of television and radio news
M Dowman, V Tablan, H Cunningham, B Popov
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, 225-234, 2005
1082005
A text-based query interface to owl ontologies
D Damljanovic, V Tablan, K Bontcheva
6th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Marrakech, Morocco, 2008
892008
GATECloud. net: a platform for large-scale, open-source text processing on the cloud
V Tablan, I Roberts, H Cunningham, K Bontcheva
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2013
692013
Mímir: An open-source semantic search framework for interactive information seeking and discovery
V Tablan, K Bontcheva, I Roberts, H Cunningham
Journal of Web Semantics 30, 52-68, 2015
642015
Developing language processing components with GATE
H Cunningham, D Maynard, K Bontcheva, V Tablan, C Ursu, M Dimitrov, ...
GATE v2. 0 User Guide, University of Sheffield, 2001
602001
User-friendly ontology authoring using a controlled language
V Tablan, T Polajnar, H Cunningham, K Bontcheva
Proceedings of the Fifth International Conference on Language Resources and …, 2006
562006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20