Παρακολούθηση
Yangruibo Ding
Yangruibo Ding
Graduate Student, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning based vulnerability detection: Are we there yet
S Chakraborty, R Krishna, Y Ding, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering, 2021
2652021
Codit: Code editing with tree-based neural models
S Chakraborty, Y Ding, M Allamanis, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (4), 1385-1399, 2020
138*2020
Patching as translation: the data and the metaphor
Y Ding, B Ray, P Devanbu, VJ Hellendoorn
ASE 2020, 2020
53*2020
NatGen: Generative pre-training by" Naturalizing" source code
S Chakraborty, T Ahmed, Y Ding, P Devanbu, B Ray
ESEC/FSE 2022, 2022
522022
Towards Learning (Dis)-Similarity of Source Code from Program Contrasts
Y Ding, L Buratti, S Pujar, A Morari, B Ray, S Chakraborty
ACL 2022 (Volume 1: Long Papers), 2022
39*2022
VELVET: a noVel Ensemble Learning approach to automatically locate VulnErable sTatements
Y Ding, S Suneja, Y Zheng, J Laredo, A Morari, G Kaiser, B Ray
2022 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and …, 2021
232021
Cocomic: Code completion by jointly modeling in-file and cross-file context
Y Ding, Z Wang, WU Ahmad, MK Ramanathan, R Nallapati, P Bhatia, ...
arXiv preprint arXiv:2212.10007, 2022
132022
TRACED: Execution-aware Pre-training for Source Code
Y Ding, B Steenhoek, K Pei, G Kaiser, W Le, B Ray
ICSE 2024, 2023
32023
CONCORD: Clone-aware Contrastive Learning for Source Code
Y Ding, S Chakraborty, L Buratti, S Pujar, A Morari, G Kaiser, B Ray
ISSTA 2023, 2023
12023
Beyond Accuracy: Evaluating Self-Consistency of Code Large Language Models with IdentityChain
MJ Min, Y Ding, L Buratti, S Pujar, G Kaiser, S Jana, B Ray
arXiv preprint arXiv:2310.14053, 2023
2023
CROSSCODEEVAL: A Diverse and Multilingual Benchmark for Cross-File Code Completion
Y Ding, Z Wang, WU Ahmad, H Ding, M Tan, N Jain, MK Ramanathan, ...
NeurIPS 2023, 2023
2023
Automated Code Editing with Search-Generate-Modify
C Liu, P Cetin, Y Patodia, S Chakraborty, Y Ding, B Ray
arXiv preprint arXiv:2306.06490, 2023
2023
TraceFixer: Execution Trace-Driven Program Repair
I Bouzenia, Y Ding, K Pei, B Ray, M Pradel
arXiv preprint arXiv:2304.12743, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13