Παρακολούθηση
Yangruibo Ding
Yangruibo Ding
Graduate Student, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning based vulnerability detection: Are we there yet?
S Chakraborty, R Krishna, Y Ding, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (9), 3280-3296, 2021
4102021
Codit: Code editing with tree-based neural models
S Chakraborty, Y Ding, M Allamanis, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (4), 1385-1399, 2020
167*2020
NatGen: Generative pre-training by" Naturalizing" source code
S Chakraborty, T Ahmed, Y Ding, P Devanbu, B Ray
ESEC/FSE 2022, 2022
862022
Patching as translation: the data and the metaphor
Y Ding, B Ray, P Devanbu, VJ Hellendoorn
ASE 2020, 2020
64*2020
Towards Learning (Dis)-Similarity of Source Code from Program Contrasts
Y Ding, L Buratti, S Pujar, A Morari, B Ray, S Chakraborty
ACL 2022 (Volume 1: Long Papers), 2022
54*2022
Cocomic: Code completion by jointly modeling in-file and cross-file context
Y Ding, Z Wang, WU Ahmad, MK Ramanathan, R Nallapati, P Bhatia, ...
COLING 2024, 2022
402022
VELVET: a noVel Ensemble Learning approach to automatically locate VulnErable sTatements
Y Ding, S Suneja, Y Zheng, J Laredo, A Morari, G Kaiser, B Ray
2022 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and …, 2021
342021
Crosscodeeval: A diverse and multilingual benchmark for cross-file code completion
Y Ding, Z Wang, W Ahmad, H Ding, M Tan, N Jain, MK Ramanathan, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
252024
TRACED: Execution-aware Pre-training for Source Code
Y Ding, B Steenhoek, K Pei, G Kaiser, W Le, B Ray
ICSE 2024, 2023
142023
Beyond Accuracy: Evaluating Self-Consistency of Code Large Language Models with IdentityChain
MJ Min, Y Ding, L Buratti, S Pujar, G Kaiser, S Jana, B Ray
ICLR 2024, 2023
10*2023
CONCORD: Clone-aware Contrastive Learning for Source Code
Y Ding, S Chakraborty, L Buratti, S Pujar, A Morari, G Kaiser, B Ray
ISSTA 2023, 2023
42023
CYCLE: Learning to Self-Refine the Code Generation
Y Ding, MJ Min, G Kaiser, B Ray
OOPSLA 2024, 2024
32024
Automated Code Editing with Search-Generate-Modify
C Liu, P Cetin, Y Patodia, S Chakraborty, Y Ding, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering, 2023
32023
Vulnerability detection with code language models: How far are we?
Y Ding, Y Fu, O Ibrahim, C Sitawarin, X Chen, B Alomair, D Wagner, ...
arXiv preprint arXiv:2403.18624, 2024
22024
TraceFixer: Execution Trace-Driven Program Repair
I Bouzenia, Y Ding, K Pei, B Ray, M Pradel
arXiv preprint arXiv:2304.12743, 2023
22023
SemCoder: Training Code Language Models with Comprehensive Semantics
Y Ding, J Peng, MJ Min, G Kaiser, J Yang, B Ray
arXiv preprint arXiv:2406.01006, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16