Παρακολούθηση
Seyyed Ali Hashemi
Seyyed Ali Hashemi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qti.qualcomm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast and flexible successive-cancellation list decoders for polar codes
SA Hashemi, C Condo, WJ Gross
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (21), 5756-5769, 2017
1462017
A fast polar code list decoder architecture based on sphere decoding
SA Hashemi, C Condo, WJ Gross
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 63 (12), 2368-2380, 2016
902016
Fast simplified successive-cancellation list decoding of polar codes
SA Hashemi, C Condo, WJ Gross
2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW …, 2017
792017
Partitioned Successive-Cancellation List Decoding of Polar Codes
SA Hashemi, A Balatsoukas-Stimming, P Giard, C Thibeault, WJ Gross
Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2016 IEEE International …, 2016
732016
On the decoding of polar codes on permuted factor graphs
N Doan, SA Hashemi, M Mondelli, WJ Gross
2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2018
682018
Simplified successive-cancellation list decoding of polar codes
SA Hashemi, C Condo, WJ Gross
2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 815-819, 2016
642016
Partitioned successive-cancellation flip decoding of polar codes
F Ercan, C Condo, SA Hashemi, WJ Gross
2018 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2018
492018
Neural belief propagation decoding of CRC-polar concatenated codes
N Doan, SA Hashemi, EN Mambou, T Tonnellier, WJ Gross
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2019
472019
Decoder partitioning: Towards practical list decoding of polar codes
SA Hashemi, M Mondelli, SH Hassani, C Condo, RL Urbanke, WJ Gross
IEEE Transactions on Communications 66 (9), 3749-3759, 2018
472018
Decoding Reed-Muller and polar codes by successive factor graph permutations
SA Hashemi, N Doan, M Mondelli, WJ Gross
2018 IEEE 10th International Symposium on Turbo Codes & Iterative …, 2018
462018
Neural successive cancellation decoding of polar codes
N Doan, SA Hashemi, WJ Gross
2018 IEEE 19th international workshop on signal processing advances in …, 2018
452018
On Error-Correction Performance and Implementation of Polar Code List Decoders for 5G
F Ercan, C Condo, SA Hashemi, WJ Gross
Communication, Control, and Computing (Allerton), 2017 55th Annual Allerton …, 2017
412017
Memory-efficient polar decoders
SA Hashemi, C Condo, F Ercan, WJ Gross
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 7 (4 …, 2017
392017
Blind detection with polar codes
C Condo, SA Hashemi, WJ Gross
IEEE Communications Letters 21 (12), 2550-2553, 2017
372017
Design and implementation of a polar codes blind detection scheme
C Condo, SA Hashemi, A Ardakani, F Ercan, WJ Gross
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 66 (6), 943-947, 2018
292018
List sphere decoding of polar codes
SA Hashemi, C Condo, WJ Gross
2015 49th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 1346-1350, 2015
282015
Partitioned list decoding of polar codes: Analysis and improvement of finite length performance
SA Hashemi, M Mondelli, SH Hassani, R Urbanke, WJ Gross
GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference, 1-7, 2017
272017
On the Performance of Polar Codes for 5G eMBB Control Channel
SA Hashemi, C Condo, F Ercan, WJ Gross
Signals, Systems, and Computers, 2017 51st Asilomar Conference on, 1764-1768, 2017
202017
Rate-flexible fast polar decoders
SA Hashemi, C Condo, M Mondelli, WJ Gross
IEEE Transactions on Signal Processing 67 (22), 5689-5701, 2019
182019
Sparse Multi-Decoder Recursive Projection Aggregation for Reed-Muller Codes
D Fathollahi, N Farsad, SA Hashemi, M Mondelli
arXiv preprint arXiv:2011.12882, 2020
172020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20