Παρακολούθηση
Elizabeth M. Daly
Elizabeth M. Daly
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social network analysis for routing in disconnected delay-tolerant manets
EM Daly, M Haahr
Proceedings of the 8th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2007
16852007
Social network analysis for information flow in disconnected delay-tolerant MANETs
EM Daly, M Haahr
IEEE Transactions on Mobile Computing 8 (5), 606-621, 2008
5732008
Decomposing discussion forums and boards using user roles
J Chan, C Hayes, E Daly
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 4 …, 2010
1132010
Westland row why so slow? fusing social media and linked data sources for understanding real-time traffic conditions
EM Daly, F Lecue, V Bicer
Proceedings of the 2013 international conference on Intelligent user …, 2013
982013
The challenges of disconnected delay-tolerant MANETs
EM Daly, M Haahr
Ad Hoc Networks 8 (2), 241-250, 2010
972010
Social networking feeds: recommending items of interest
J Freyne, S Berkovsky, EM Daly, W Geyer
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, 277-280, 2010
822010
The network effects of recommending social connections
EM Daly, W Geyer, DR Millen
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, 301-304, 2010
632010
Effective event discovery: using location and social information for scoping event recommendations
EM Daly, W Geyer
Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems, 277-280, 2011
562011
Incremental search based multi-modal journey planning
A Botea, E Daly, A Kishimoto
US Patent 11,158,010, 2021
532021
What are you working on? Status message Q&A in an enterprise SNS
J Thom, SY Helsley, TL Matthews, EM Daly, DR Millen
ECSCW 2011: Proceedings of the 12th European Conference on Computer …, 2011
352011
Leveraging explanations in interactive machine learning: An overview
S Teso, Ö Alkan, W Stammer, E Daly
Frontiers in Artificial Intelligence 6, 1066049, 2023
342023
Why or why not? The effect of justification styles on chatbot recommendations
D Wilkinson, Ö Alkan, QV Liao, M Mattetti, I Vejsbjerg, BP Knijnenburg, ...
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 39 (4), 1-21, 2021
262021
SPUD—Semantic Processing of Urban Data
G Kotoulas, Spyros and Lopez, Vanessa and Lloyd
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web}, 2014
25*2014
SPUD: Semantic Processing of Urban Data
S Kotoulas, V Lopez, R Lloyd, ML Sbodio, F Lecue, M Stephenson, E Daly, ...
International Semantic Web Conference (ISWC 2012), 2012
252012
Building trust in interactive machine learning via user contributed interpretable rules
L Guo, EM Daly, O Alkan, M Mattetti, O Cornec, B Knijnenburg
27th International Conference on Intelligent User Interfaces, 537-548, 2022
232022
Decomposing discussion forums using common user roles
J Chan, C Hayes, E Daly
232010
A novel method for unsupervised and supervised conversational message thread detection
G Domeniconi, K Semertzidis, V Lopez, EM Daly, S Kotoulas, G Moro
International Conference on Data Management Technologies and Applications 2 …, 2016
212016
Generating dialogue agents via automated planning
A Botea, C Muise, S Agarwal, O Alkan, O Bajgar, E Daly, A Kishimoto, ...
arXiv preprint arXiv:1902.00771, 2019
182019
Multi-criteria journey aware housing recommender system
EM Daly, A Botea, A Kishimoto, R Marinescu
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 325-328, 2014
182014
An open, social microcalender for the enterprise: timely?
W Geyer, C Dugan, B Brownholtz, M Masli, E Daly, DR Millen
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2011
172011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20