Παρακολούθηση
Andrea Artoni
Andrea Artoni
Università degli studi di parma, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilita
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Progressive evolution of a fault-related fold pair from growth strata geometries, Sant Llorenç de Morunys, SE Pyrenees
M Ford, EA Williams, A Artoni, J Vergés, S Hardy
Journal of structural Geology 19 (3-4), 413-441, 1997
2251997
The Calabrian Arc subduction complex in the Ionian Sea: Regional architecture, active deformation, and seismic hazard
A Polonia, L Torelli, P Mussoni, L Gasperini, A Artoni, D Klaeschen
Tectonics 30 (5), 2011
1902011
The Ionian and Alfeo–Etna fault zones: New segments of an evolving plate boundary in the central Mediterranean Sea?
A Polonia, L Torelli, A Artoni, M Carlini, C Faccenna, L Ferranti, ...
Tectonophysics 675, 69-90, 2016
1042016
Lower plate serpentinite diapirism in the Calabrian Arc subduction complex
A Polonia, L Torelli, L Gasperini, L Cocchi, F Muccini, E Bonatti, C Hensen, ...
Nature communications 8 (1), 2172, 2017
562017
The Pliocene-Pleistocene stratigraphic and tectonic evolution of the central sector of the Western Periadriatic Basin of Italy
A Artoni
Marine and Petroleum Geology 42, 82-106, 2013
542013
Tectonic control on the development and distribution of large landslides in the Northern Apennines (Italy)
M Carlini, A Chelli, P Vescovi, A Artoni, L Clemenzi, C Tellini, L Torelli
Geomorphology 253, 425-437, 2016
502016
L’avanfossa centro-adriatica: stili strutturali e sedimentazione
A Argnani, A Artoni, GG Ori, M Roveri
Studi Geologici Camerti 1991 (1), 371-381, 1991
461991
Sequential balancing of growth structures, the late Tertiary example from the central Apennine
A Artoni, P Casero
BULLETIN-SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE 168, 35-50, 1997
451997
Neogene to Quaternary tectonics and mud diapirism in the Gulf of Squillace (Crotone-Spartivento Basin, Calabrian Arc, Italy)
R Capozzi, A Artoni, L Torelli, S Lorenzini, D Oppo, P Mussoni, A Polonia
Marine and Petroleum Geology 35 (1), 219-234, 2012
442012
Alluvial gravel sedimentation in a contractional growth fold setting, Sant Llorenç de Morunys, southeastern Pyrenees
EA Williams, M Ford, J Vergés, A Artoni
Geological Society, London, Special Publications 134 (1), 69-106, 1998
361998
Exhumation and reshaping of far-travelled/allochthonous tectonic units in mountain belts. New insights for the relationships between shortening and coeval extension in the …
M Carlini, A Artoni, L Aldega, ML Balestrieri, S Corrado, P Vescovi, ...
Tectonophysics 608, 267-287, 2013
352013
Messinian events within the tectono-stratigraphic evolution of the Southern Laga Basin (Central Apennines, Italy)
A Artoni
BOLLETTINO-SOCIETA GEOLOGICA ITALIANA 122 (3), 447-466, 2003
352003
History and deformation rates of a thrust sheet top basin: the Barrême basin, western Alps, SE France
A Artoni, LD Meckel III
Geological Society, London, Special Publications 134 (1), 213-237, 1998
331998
Heterogeneous extension and the role of transfer faults in the development of the southeastern Betic basins (SE Spain)
F Giaconia, G Booth‐Rea, JM Martínez‐Martínez, JM Azañón, F Storti, ...
Tectonics 33 (12), 2467-2489, 2014
302014
The Salsomaggiore structure (Northwestern Apennine foothills, Italy): a Messinian mountain front shaped by mass-wasting products
A Artoni, G Papani, F Rizzini, M Calderoni, M Bernini, A Argnani, M Roveri, ...
GeoActa 3, 107-128, 2004
272004
Seep-carbonates in a thrust-related anticline at the leading edge of an orogenic wedge: The case of the middle–late Miocene Salsomaggiore Ridge (Northern Apennines, Italy)
S Conti, A Artoni, G Piola
Sedimentary Geology 199 (3-4), 233-251, 2007
252007
Mass-transport deposits in confined wedge-top basins: surficial processes shaping the messinian orogenic wedge of Northern Apennine of Italy
A Artoni, M Bernini, G Papani, F Rizzini, G Barbacini, M Rossi, S Rogledi, ...
Italian journal of geosciences 129 (1), 101-118, 2010
242010
Single-crystal X-ray and Raman investigation on melanophlogite from Varano Marchesi (Parma, Italy)
M Tribaudino, A Artoni, C Mavris, D Bersani, PP Lottici, D Belletti
American Mineralogist 93 (1), 88-94, 2008
242008
Growth rates and two-mode accretion in the outer orogenic wedge-foreland basin system of Central Apennine (Italy)
A Artoni
Bollettino-Societa Geologica Italiana 126 (3), 531, 2007
232007
Sezione geologica schematica Bonassola (SP)-Felino (PR)
A Artoni, M Bernini, G Papani, P Vescovi, G Zanzucchi
Studi Geologici Camerti 2, 61-63, 1992
221992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20