Παρακολούθηση
Manos Karpathiotakis
Manos Karpathiotakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Strabon: A semantic geospatial DBMS
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, M Koubarakis
The Semantic Web–ISWC 2012: 11th International Semantic Web Conference …, 2012
2202012
Adaptive query processing on RAW data
M Karpathiotakis, M Branco, I Alagiannis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (12), 1119-1130, 2014
992014
Fast queries over heterogeneous data through engine customization
M Karpathiotakis, I Alagiannis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (12), 972-983, 2016
842016
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
The Semanic Web: Research and Applications: 8th Extended Semantic Web …, 2011
842011
Just-in-time data virtualization: Lightweight data management with ViDa
M Karpathiotakis, I Alagiannis, T Heinis, M Branco, A Ailamaki
Proceedings of the 7th Biennial Conference on Innovative Data Systems …, 2015
812015
The case for heterogeneous HTAP
R Appuswamy, M Karpathiotakis, D Porobic, A Ailamaki
8th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research, 2017
742017
Hardware-conscious hash-joins on gpus
P Sioulas, P Chrysogelos, M Karpathiotakis, R Appuswamy, A Ailamaki
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 698-709, 2019
722019
Data models and query languages for linked geospatial data
M Koubarakis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, C Nikolaou, M Sioutis
Reasoning Web. Semantic Technologies for Advanced Query Answering: 8th …, 2012
702012
HetExchange: Encapsulating heterogeneous CPU-GPU parallelism in JIT compiled engines
P Chrysogelos, M Karpathiotakis, R Appuswamy, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 12 (5), 544–556, 2019
672019
Slalom: Coasting through raw data via adaptive partitioning and indexing
M Olma, M Karpathiotakis, I Alagiannis, M Athanassoulis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (10), 1106-1117, 2017
672017
Sextant: Visualizing time-evolving linked geospatial data
C Nikolaou, K Dogani, K Bereta, G Garbis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, ...
Journal of Web Semantics 35, 35-52, 2015
562015
A semantic sensor web for environmental decision support applications
AJG Gray, J Sadler, O Kit, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Sensors 11 (9), 8855-8887, 2011
542011
Wildfire monitoring using satellite images, ontologies and linked geospatial data
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, G Garbis, C Nikolaou, K Bereta, ...
Journal of web semantics 24, 18-26, 2014
462014
Adaptive partitioning and indexing for in situ query processing
M Olma, M Karpathiotakis, I Alagiannis, M Athanassoulis, A Ailamaki
The VLDB Journal 29 (1), 569-591, 2020
352020
Cleaning denial constraint violations through relaxation
S Giannakopoulou, M Karpathiotakis, A Ailamaki
Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2020
322020
SexTant: Visualizing Time-Evolving Linked Geospatial Data.
K Bereta, C Nikolaou, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, M Koubarakis
ISWC (Posters & Demos), 177-180, 2013
322013
Recache: Reactive caching for fast analytics over heterogeneous data
T Azim, M Karpathiotakis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (3), 324-337, 2017
302017
Challenges for qualitative spatial reasoning in linked geospatial data
M Koubarakis, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, C Nikolaou, M Sioutis, ...
IJCAI 2011 Workshop on Benchmarks and Applications of Spatial Reasoning …, 2011
272011
Building virtual earth observatories using ontologies, linked geospatial data and knowledge discovery algorithms
M Koubarakis, M Sioutis, G Garbis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, ...
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012: Confederated …, 2012
232012
The spatiotemporal RDF store strabon
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, K Bereta, G Garbis, C Nikolaou, P Smeros, ...
Advances in Spatial and Temporal Databases: 13th International Symposium …, 2013
192013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20