Manos Karpathiotakis
Manos Karpathiotakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Strabon: a semantic geospatial DBMS
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, M Koubarakis
International Semantic Web Conference, 295-311, 2012
1542012
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Extended Semantic Web Conference, 300-314, 2011
692011
Adaptive query processing on RAW data
M Karpathiotakis, M Branco, I Alagiannis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (12), 1119-1130, 2014
682014
Just-in-time data virtualization: Lightweight data management with ViDa
M Karpathiotakis, I Alagiannis, T Heinis, M Branco, A Ailamaki
Proceedings of the 7th Biennial Conference on Innovative Data Systems …, 2015
532015
Data models and query languages for linked geospatial data
M Koubarakis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, C Nikolaou, M Sioutis
Reasoning Web International Summer School, 290-328, 2012
522012
A semantic sensor web for environmental decision support applications
AJG Gray, J Sadler, O Kit, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Sensors 11 (9), 8855-8887, 2011
492011
Fast queries over heterogeneous data through engine customization
M Karpathiotakis, I Alagiannis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (12), 972-983, 2016
472016
Slalom: Coasting through raw data via adaptive partitioning and indexing
M Olma, M Karpathiotakis, I Alagiannis, M Athanassoulis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (10), 1106-1117, 2017
322017
Sextant: Visualizing time-evolving linked geospatial data
C Nikolaou, K Dogani, K Bereta, G Garbis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, ...
Journal of Web Semantics 35, 35-52, 2015
312015
Wildfire monitoring using satellite images, ontologies and linked geospatial data
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, G Garbis, C Nikolaou, K Bereta, ...
Journal of web semantics 24, 18-26, 2014
282014
SexTant: Visualizing Time-Evolving Linked Geospatial Data.
K Bereta, C Nikolaou, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, M Koubarakis
International Semantic Web Conference (Posters & Demos), 177-180, 2013
272013
The case for heterogeneous HTAP
R Appuswamy, M Karpathiotakis, D Porobic, A Ailamaki
8th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research, 2017
262017
Challenges for qualitative spatial reasoning in linked geospatial data
M Koubarakis, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, C Nikolaou, M Sioutis, ...
IJCAI 2011 Workshop on Benchmarks and Applications of Spatial Reasoning …, 2011
232011
Building virtual earth observatories using ontologies, linked geospatial data and knowledge discovery algorithms
M Koubarakis, M Sioutis, G Garbis, M Karpathiotakis, K Kyzirakos, ...
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2012
192012
Recache: Reactive caching for fast analytics over heterogeneous data
T Azim, M Karpathiotakis, A Ailamaki
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (ARTICLE), 324-337, 2017
182017
Developing registries for the semantic sensor Web using stRDF and stSPARQL
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, M Koubarakis
International Workshop on Semantic Sensor Networks, 2010
142010
Sextant: browsing and mapping the ocean of linked geospatial data
C Nikolaou, K Dogani, K Kyzirakos, M Koubarakis
Extended Semantic Web Conference, 209-213, 2013
122013
Hardware-conscious hash-joins on gpus
P Sioulas, P Chrysogelos, M Karpathiotakis, R Appuswamy, A Ailamaki
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 698-709, 2019
92019
The spatiotemporal RDF store strabon
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, K Bereta, G Garbis, C Nikolaou, P Smeros, ...
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 496-500, 2013
92013
Real time fire monitoring using semantic web and linked data technologies
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, G Garbis, C Nikolaou, K Bereta, M Sioutis, ...
Proceedings of the 2012th International Conference on Posters …, 2012
92012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20