Παρακολούθηση
Panagiota Xanthopoulou
Panagiota Xanthopoulou
Adjunct Academic Staff, University of West Attica, Neapolis University of Pafos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nup.ac.cy
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AGE AND PRIOR WORKING EXPERIENCE EFFECT ON ENTREPRENEURIAL INTENTION
EV A. Sahinidis, P. Xanthopoulou, P. Tsaknis
orporate & Business Strategy Review 2 (1), 18-26, 2021
24*2021
The Impact of Strong Cultures on Organisational Performance in Public Organisations. The Case of the Greek Public Administration
P Xanthopoulou, A Sahinidis, Z Bakaki
Social Sciences 11 (6), 486, 2022
162022
From New Public Management to Public Sector Management Reforms during the pandemic. The effects of Covid-19 on public management reforms and effectiveness
P Xanthopoulou, I Plimakis
Technium Soc. Sci. J. 26, 576, 2021
132021
Public organisations and public management in Greece:The implementation of private management tools in the public sector
VK Panagiota Xanthopoulou
International Journal of Sciences 8, 2019
132019
The impact of personality and entrepreneurship education on entrepreneurial intention
PA Tsaknis, AG Sahinidis, PI Xanthopoulou, EE Vassiliou
Corp. Gov, 130-138, 2022
112022
The impact of organizational culture on business innovativeness: The case of SME’s
P Xanthopoulou, A Sahinidis
European Conference on Innovation and Entrepreneurship 17 (1), 608-616, 2022
92022
Blockchain and the digital transformation of the public sector: The Greek experience
P Xanthopoulou
Technium Soc. Sci. J. 32, 558, 2022
92022
The Impact of Leadership on Employ‑ees’ Loyalty and on Organizational Success: Do Transformational and Transactional Leadership Ensure Organizational and Work Commitment
P Xanthopoulou, ID Karampelas
Int J Sci 9 (10), 45-63, 2020
92020
Supporting Students as a Means of Preventing Dropout in Open and Distance Education
P Xanthopoulou, E Stavrakakis
International Journal of Sciences 8, 9-19, 2019
8*2019
Teaching entrepreneurship through E-learning: The implementation in schools of social sciences and humanities in Greece
V Kefis, P Xanthopoulou
International Journal of Sciences 4 (8), 17-23, 2015
72015
HEXACO personality towards entrepreneurial intention: The mediating effect of career adaptability
PA Tsaknis, PI Xanthopoulou, CD Patitsa, AG Sahinidis
Corporate Governance and Organizational Behavior Review 6 (1), 168-176, 2022
62022
Theoretical Approach and Analysis of Stakeholders’ Impact on Quality Processes in Higher Education-The Case of Greek Universities
P Xanthopoulou
International journal of sciences 9 (2), 34-45, 2020
62020
Digitalization and Digital Transformation and Adoption in the Public Administration during the Covid19 Pandemic Crisis
P Xanthopoulou, S Plimakis
European Scientific Journal (ESJ) 17 (31), 2021
52021
From e-Government to Public Value Creation
P Xanthopoulou
From e-Government to Public Value Creation 9 (3), 927-933, 2020
52020
Open, distance education and self-directed learning of teachersduring Covid19 pandemic crisis
P Xanthopoulou, S Svarna
Open Education -The Journal for Open and Distance Education and Educational …, 2024
42024
Α technologically supported differentiated flipped classroom (Fliperentiation) in vocational education
S Papadakis, P Xanthopoulou, Κ Baxevani
J. Mod. Educ. Rev 11, 655-666, 2021
42021
Determinants Of Entrepreneurial Intention Among University Students
PI Xanthopoulou, AG Sahinidis
Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS) 8 (2), 2022
32022
Shaping Entrepreneurial Intentions: The Moderating Role Of Entrepreneurship Education
P Xanthopoulou, A Sahinidis
Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2022 (08 (Special Issue …, 2022
32022
" E-learning in primary education-" The participation of two selected Greek schools in the eTwinning program".
V Kefis, P Xanthopoulou
Journal of Regional & Socio-Economic Issues 9, 2019
32019
Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας μέσω e-learning σε σχολές κοινωνικών και πολιτικών επιστημών: εμπειρική μελέτη και σχεδιασμός πλατφόρμας εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης στο …
Π Ξανθοπούλου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών …, 2016
32016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20