Παρακολούθηση
Dimitrios Tsolovos
Dimitrios Tsolovos
Inria Saclay Île-de-France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless power transfer protocols in sensor networks: Experiments and simulations
S Nikoletseas, TP Raptis, A Souroulagkas, D Tsolovos
Journal of Sensor and Actuator Networks 6 (2), 4, 2017
432017
An experimental evaluation of wireless power transfer protocols in mobile ad hoc networks
S Nikoletseas, TP Raptis, A Souroulagkas, D Tsolovos
2015 IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC), 1-3, 2015
362015
Peer-to-peer energy-aware tree network formation
A Madhja, S Nikoletseas, D Tsolovos, AA Voudouris
Proceedings of the 16th ACM International Symposium on Mobility Management …, 2018
262018
Energy aware network formation in peer-to-peer wireless power transfer
A Madhja, S Nikoletseas, C Raptopoulos, D Tsolovos
Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis …, 2016
252016
Peer-to-peer wireless energy transfer in populations of very weak mobile nodes
A Madhja, S Nikoletseas, TP Raptis, C Raptopoulos, D Tsolovos
2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW …, 2017
132017
White paper on cybersecurity in the healthcare sector. The HEIR solution
K Lampropoulos, A Zarras, E Lakka, P Barmpaki, K Drakonakis, ...
arXiv preprint arXiv:2310.10139, 2023
22023
Enforcing Privacy in Participatory Sensing Systems
D Tsolovos
Middleware Doctoral Symposium 2018, 2018
22018
Privacy Concerns Related to Data Sharing for European Diabetes Devices
P Randine, M Pocs, JG Cooper, D Tsolovos, M Muzny, R Besters, ...
Journal of Diabetes Science and Technology, 19322968231210548, 2023
12023
Efficient Protocols for Peer-to-Peer Wireless Power Transfer and Energy-Aware Network Formation
A Madhja, S Nikoletseas, TP Raptis, C Raptopoulos, D Tsolovos
Mission-Oriented Sensor Networks and Systems: Art and Science, 459-504, 2019
12019
A Privacy Aware Approach for Participatory Sensing Systems
D Tsolovos, N Anciaux, V Issarny
34ème Conférence sur la Gestion de Données–Principes, Technologies et …, 2018
12018
Crowd Sourcing Based Privacy Threat Analysis and Alerting
A Madia, SE Nikoletseas, YC Stamatiou, D Tsolovos, V Vlachos
Cryptography, Cyber Security and Information Warfare (3rd CryCybIW), 2016
12016
HAL Id: hal-01910067
D Tsolovos
2018
Design and evaluation of efficient protocols for wireless power transfer in sensor networks
D Tsolovos
http://hdl.handle.net/10889/10100, 2016
2016
WPSN 2019 Committees
TP Raptis, N Jayakody, D Masotti, M Angelopoulos, E Bulut, H Dai, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14