Παρακολούθηση
Aditya Krishna Menon
Aditya Krishna Menon
Research Scientist, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Making deep neural networks robust to label noise: A loss correction approach
G Patrini, A Rozza, A Krishna Menon, R Nock, L Qu
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
15772017
Autorec: Autoencoders meet collaborative filtering
S Sedhain, AK Menon, S Sanner, L Xie
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 111-112, 2015
14042015
Link prediction via matrix factorization
AK Menon, C Elkan
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2011
6952011
Long-tail learning via logit adjustment
AK Menon, S Jayasumana, AS Rawat, H Jain, A Veit, S Kumar
arXiv preprint arXiv:2007.07314, 2020
6252020
Anomaly detection using one-class neural networks
R Chalapathy, AK Menon, S Chawla
arXiv preprint arXiv:1802.06360, 2018
5362018
The cost of fairness in binary classification
AK Menon, RC Williamson
Conference on Fairness, accountability and transparency, 107-118, 2018
4572018
Does label smoothing mitigate label noise?
M Lukasik, S Bhojanapalli, A Menon, S Kumar
International Conference on Machine Learning, 6448-6458, 2020
3412020
Learning with symmetric label noise: The importance of being unhinged
B Van Rooyen, A Menon, RC Williamson
Advances in neural information processing systems 28, 2015
3402015
Learning from corrupted binary labels via class-probability estimation
A Menon, B Van Rooyen, CS Ong, B Williamson
International conference on machine learning, 125-134, 2015
2632015
Robust, deep and inductive anomaly detection
R Chalapathy, AK Menon, S Chawla
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2017
2012017
Response prediction using collaborative filtering with hierarchies and side-information
AK Menon, KP Chitrapura, S Garg, D Agarwal, N Kota
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
1922011
A machine learning framework for programming by example
A Menon, O Tamuz, S Gulwani, B Lampson, A Kalai
International Conference on Machine Learning, 187-195, 2013
1882013
Self-supervised learning for large-scale item recommendations
T Yao, X Yi, DZ Cheng, F Yu, T Chen, A Menon, L Hong, EH Chi, S Tjoa, ...
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information …, 2021
1842021
Can gradient clipping mitigate label noise?
AK Menon, AS Rawat, SJ Reddi, S Kumar
International Conference on Learning Representations, 2019
1512019
Fairness risk measures
R Williamson, A Menon
International conference on machine learning, 6786-6797, 2019
1412019
On the statistical consistency of algorithms for binary classification under class imbalance
A Menon, H Narasimhan, S Agarwal, S Chawla
International Conference on Machine Learning, 603-611, 2013
1312013
Beam search algorithms for multilabel learning
A Kumar, S Vembu, AK Menon, C Elkan
Machine learning 92, 65-89, 2013
1142013
Complementary-label learning for arbitrary losses and models
T Ishida, G Niu, A Menon, M Sugiyama
International conference on machine learning, 2971-2980, 2019
972019
Federated learning with only positive labels
F Yu, AS Rawat, A Menon, S Kumar
International Conference on Machine Learning, 10946-10956, 2020
932020
Low-rank linear cold-start recommendation from social data
S Sedhain, A Menon, S Sanner, L Xie, D Braziunas
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
922017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20