Παρακολούθηση
Christof Weinhardt
Christof Weinhardt
Professor for Information Systems, Karlsruhe Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Designing microgrid energy markets: A case study: The Brooklyn Microgrid
E Mengelkamp, J Gärttner, K Rock, S Kessler, L Orsini, C Weinhardt
Applied energy 210, 870-880, 2018
16992018
A blockchain-based smart grid: towards sustainable local energy markets
E Mengelkamp, B Notheisen, C Beer, D Dauer, C Weinhardt
Computer Science-Research and Development 33, 207-214, 2018
9682018
Cloud computing–a classification, business models, and research directions
C Weinhardt, A Anandasivam, B Blau, N Borissov, T Meinl, W Michalk, ...
Business & Information Systems Engineering 1, 391-399, 2009
6962009
Demand side management—A simulation of household behavior under variable prices
S Gottwalt, W Ketter, C Block, J Collins, C Weinhardt
Energy policy 39 (12), 8163-8174, 2011
5692011
Trust in the sharing economy
F Hawlitschek, T Teubner, C Weinhardt
Die Unternehmung 70 (1), 26-44, 2016
4562016
Net neutrality: A progress report
J Krämer, L Wiewiorra, C Weinhardt
Telecommunications Policy 37 (9), 794-813, 2013
3532013
Public acceptance and preferences related to renewable energy and grid expansion policy: Empirical insights for Germany
V Bertsch, M Hall, C Weinhardt, W Fichtner
Energy 114, 465-477, 2016
2982016
Business models in the service world
C Weinhardt, A Anandasivam, B Blau, J Stößer
IT professional 11 (2), 28-33, 2009
2972009
The montreal taxonomy for electronic negotiations
M Ströbel, C Weinhardt
Group Decision and Negotiation 12, 143-164, 2003
2442003
Designing a robo-advisor for risk-averse, low-budget consumers
D Jung, V Dorner, C Weinhardt, H Pusmaz
Electronic Markets 28, 367-380, 2018
2172018
Trading on local energy markets: A comparison of market designs and bidding strategies
E Mengelkamp, P Staudt, J Garttner, C Weinhardt
2017 14th international conference on the European energy market (EEM), 1-6, 2017
2142017
Poster child and guinea pig–insights from a structured literature review on Airbnb
D Dann, T Teubner, C Weinhardt
International Journal of Contemporary Hospitality Management 31 (1), 427-473, 2019
1972019
Market-engineering
C Weinhardt, C Holtmann, D Neumann
Wirtschaftsinformatik 45 (6), 635-640, 2003
1852003
Trading grid services–a multi-attribute combinatorial approach
B Schnizler, D Neumann, D Veit, C Weinhardt
European Journal of Operational Research 187 (3), 943-961, 2008
1762008
Modeling and valuation of residential demand flexibility for renewable energy integration
S Gottwalt, J Gärttner, H Schmeck, C Weinhardt
IEEE Transactions on Smart Grid 8 (6), 2565-2574, 2016
1682016
A market mechanism for energy allocation in micro-chp grids
C Block, D Neumann, C Weinhardt
Proceedings of the 41st annual Hawaii international conference on system …, 2008
1602008
Shopping in virtual reality stores: the influence of immersion on system adoption
C Peukert, J Pfeiffer, M Meißner, T Pfeiffer, C Weinhardt
Journal of Management Information Systems 36 (3), 755-788, 2019
1552019
Integrating biosignals into information systems: A NeuroIS tool for improving emotion regulation
PJ Astor, MTP Adam, P Jerčić, K Schaaff, C Weinhardt
Journal of Management Information Systems 30 (3), 247-278, 2013
1532013
Charging strategies for battery electric vehicles: Economic benchmark and V2G potential
A Schuller, B Dietz, CM Flath, C Weinhardt
IEEE Transactions on Power Systems 29 (5), 2014
1512014
Short-term bitcoin market prediction via machine learning
P Jaquart, D Dann, C Weinhardt
The journal of finance and data science 7, 45-66, 2021
1412021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20