Παρακολούθηση
Georg Struth
Georg Struth
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kleene algebra with domain
J Desharnais, B Möller, G Struth
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 7 (4), 798-833, 2006
2292006
Concurrent Kleene algebra and its foundations
T Hoare, B Möller, G Struth, I Wehrman
The Journal of Logic and Algebraic Programming 80 (6), 266-296, 2011
1422011
Concurrent kleene algebra
CAR Hoare, B Möller, G Struth, I Wehrman
International Conference on Concurrency Theory, 399-414, 2009
972009
Automated reasoning in Kleene algebra
P Höfner, G Struth
International Conference on Automated Deduction, 279-294, 2007
962007
Algebras of modal operators and partial correctness
B Möller, G Struth
Theoretical Computer Science 351 (2), 221-239, 2006
802006
Internal axioms for domain semirings
J Desharnais, G Struth
Science of Computer Programming 76 (3), 181-203, 2011
722011
Modal Kleene algebra and applications-a survey
J Desharnais, B Möller, G Struth
672004
On automating the calculus of relations
P Höfner, G Struth
International Joint Conference on Automated Reasoning, 50-66, 2008
592008
Building program construction and verification tools from algebraic principles
A Armstrong, VBF Gomes, G Struth
Formal Aspects of Computing 28 (2), 265-293, 2016
462016
Kleene algebra
A Armstrong, G Struth, T Weber
Archive of Formal Proofs 324, 2013
42*2013
Algebraic notions of termination
D Jules, B Möller, S Georg
arXiv preprint arXiv:1012.5803, 2010
402010
Kleene algebra
A Armstrong, G Struth, T Weber
Archive of Formal Proofs 324, 2013
362013
Automated engineering of relational and algebraic methods in Isabelle/HOL
S Foster, G Struth, T Weber
International Conference on Relational and Algebraic Methods in Computer …, 2011
352011
Quantales and temporal logics
B Möller, P Höfner, G Struth
International Conference on Algebraic Methodology and Software Technology …, 2006
352006
Termination in modal Kleene algebra
J Desharnais, B Möller, G Struth
Exploring new frontiers of theoretical informatics, 647-660, 2004
342004
On locality and the exchange law for concurrent processes
CAR Hoare, A Hussain, B Möller, PW O’Hearn, RL Petersen, G Struth
International Conference on Concurrency Theory, 250-264, 2011
332011
Domain and antidomain semigroups
J Desharnais, P Jipsen, G Struth
International Conference on Relational Methods in Computer Science, 73-87, 2009
332009
Modal semirings revisited
J Desharnais, G Struth
International Conference on Mathematics of Program Construction, 360-387, 2008
332008
Automating algebraic methods in Isabelle
W Guttmann, G Struth, T Weber
International Conference on Formal Engineering Methods, 617-632, 2011
312011
wp Is wlp
B Möller, G Struth
International Conference on Relational Methods in Computer Science, 200-211, 2005
312005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20