Παρακολούθηση
Hyungon Moon
Hyungon Moon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unist.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HDFI: Hardware-assisted data-flow isolation
C Song, H Moon, M Alam, I Yun, B Lee, T Kim, W Lee, Y Paek
2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1-17, 2016
1522016
libmpk: Software abstraction for intel memory protection keys (intel {MPK})
S Park, S Lee, W Xu, H Moon, T Kim
2019 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 19), 241-254, 2019
1472019
Vigilare: toward snoop-based kernel integrity monitor
H Moon, H Lee, J Lee, K Kim, Y Paek, BB Kang
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
1292012
Ki-mon arm: a hardware-assisted event-triggered monitoring platform for mutable kernel object
H Lee, H Moon, I Heo, D Jang, J Jang, K Kim, Y Paek, BB Kang
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 16 (2), 287-300, 2017
1172017
Fuzzing File Systems via Two-Dimensional Input Space Exploration
W Xu, H Moon, S Kashyap, PN Tseng, T Kim
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 818-834, 2019
992019
Detecting and preventing kernel rootkit attacks with bus snooping
H Moon, H Lee, I Heo, K Kim, Y Paek, BB Kang
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 14 (2), 145-157, 2017
202017
Hardware assisted randomization of data
B Belleville, H Moon, J Shin, D Hwang, JM Nash, S Jung, Y Na, ...
International Symposium on Research in Attacks, Intrusions, and Defenses …, 2018
162018
Extrax: security extension to extract cache resident information for snoop-based external monitors
J Lee, Y Lee, H Moon, I Heo, Y Paek
2015 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 151-156, 2015
102015
Ambassy: A Runtime Framework to Delegate Trusted Applications in an ARM/FPGA Hybrid System
D Hwang, S Yeleuov, J Seo, M Chung, H Moon, Y Paek
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021
82021
Architectural supports to protect OS kernels from code-injection attacks
H Moon, J Lee, D Hwang, S Jung, J Seo, Y Paek
Proceedings of the Hardware and Architectural Support for Security and …, 2016
72016
Architectural Supports to Protect OS Kernels from Code-Injection Attacks and Their Applications
H Moon, J Lee, D Hwang, S Jung, J Seo, Y Paek
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 23 (1 …, 2017
62017
Accelerating N-Bit Operations over TFHE on Commodity CPU-FPGA
K Nam, H Oh, H Moon, Y Paek
Proceedings of the 41st IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided …, 2022
42022
Snoop-based kernel integrity monitoring apparatus and method thereof
YH Paek, BB Kang, H Moon, H Lee, J Lee, K Kim
US Patent 9,542,557, 2017
32017
TRUST: A Compilation Framework for In-process Isolation to Protect Safe Rust against Untrusted Code
I Bang, M Kayondo, H Moon, Y Paek
32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23). Baltimore, MD: USENIX …, 2023
22023
A Log-Structured Merge Tree-aware Message Authentication Scheme for Persistent Key-Value Stores
I Kim, JH Kim, M Chung, H Moon, SH Noh
20th USENIX Conference on File and Storage Technologies, 2022
22022
Hardware techniques against memory corruption attacks
H Moon
PhD thesis, Seoul National University, 2017
22017
Efficient Kernel Integrity Monitor Design for Commodity Mobile Application Processors
I Heo, D Jang, H Moon, H Cho, S Lee, BB Kang, Y Paek
Journal of Semiconductor Technology and Science 15 (1), 48-59, 2015
22015
Precise Extraction of Deep Learning Models via Side-Channel Attacks on Edge/Endpoint Devices
Y Lee, S Jun, Y Cho, W Han, H Moon, Y Paek
European Symposium on Research in Computer Security, 364-383, 2022
12022
KVSEV: A Secure In-Memory Key-Value Store with Secure Encrypted Virtualization
J You, K Lee, H Moon, Y Cho, Y Paek
Proceedings of the 2023 ACM Symposium on Cloud Computing, 233-248, 2023
2023
Hyperdimensional Computing as a Rescue for Efficient Privacy-Preserving Machine Learning-as-a-Service
J Park, C Quan, H Moon, J Lee
arXiv preprint arXiv:2310.06840, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20