Παρακολούθηση
Gábor Fehér
Gábor Fehér
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tmit.bme.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crowdsending based public transport information service in smart cities
K Farkas, G Feher, A Benczur, C Sidlo
IEEE Communications Magazine 53 (8), 158-165, 2015
1202015
Boomerang-a simple protocol for resource reservation in ip networks
G Feher, K Nemeth, M Maliosz, I Cselenyi, J Bergkvist, D Ahlard, ...
IEEE Workshop on QoS Support for Real-Time Internet Applications, 1999
971999
Framework for smart city applications based on participatory sensing
R Szabó, K Farkas, M Ispány, AA Benczúr, N Bátfai, P Jeszenszky, S Laki, ...
2013 IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2013
922013
Optimisation of multimedia over wireless IP links via X-layer design: an end-to-end transmission chain simulator
C Lamy-Bergot, R Fracchia, M Mazzotti, S Moretti, E Piri, T Sutinen, J Zuo, ...
Multimedia Tools and Applications 55 (2), 261-288, 2011
142011
Enhancing wireless video streaming using lightweight approximate authentication
G Fehér
Proceedings of the 2nd ACM international workshop on Quality of service …, 2006
142006
A demonstration platform for network aware joint optimization of wireless video transmission
MG Martini, M Mazzotti, C Lamy-Bergot, P Amon, G Panza, J Huusko, ...
IST Mobile Summit, 2006
142006
Cloud-controlled autonomous mobile robot platform
M Balogh, A Vidács, G Fehér, M Maliosz, MÁ Horváth, N Reider, S Rácz
2021 IEEE 32nd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile …, 2021
132021
Performance evaluation framework for IP resource reservation signalling
G Fehér, K Nemeth, I Cselényi
Performance Evaluation 48 (1-4), 131-156, 2002
122002
Benchmarking of signaling based resource reservation in the Internet
I Cselényi, G Fehér, K Németh
Networking 2000 Broadband Communications, High Performance Networking, and …, 2000
122000
Robust wavelet-based video watermarking using edge detection
T Polyák, G Fehér
Advances in Electrical Engineering and Computational Science, 173-182, 2009
102009
Enhancing progressive encryption for scalable video streams
V Gergely, G Fehér
The Internet of the Future: 15th Open European Summer School and IFIP TC6. 6 …, 2009
82009
RESPIRE–A novel approach to automatically blocking SYN flooding attacks
G Fehér, A Korn
Proceedings of EUNICE, 181-187, 2004
82004
Fast digital signature algorithm based on subgraph isomorphism
L Szőllősi, T Marosits, G Fehér, A Recski
Cryptology and Network Security: 6th International Conference, CANS 2007 …, 2007
62007
Stationary LIDAR sensors for indoor quadcopter localization
M Rausch, G Feher
2020 IEEE SENSORS, 1-4, 2020
52020
Infrastrukturális vagy közösségi érzékelés az okos városokban
R Vida, G Fehér
Magyar jövő internet konferencia 2016 71, 47-55, 2016
52016
The price of secure mobile video streaming
G Feher
2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2013
52013
Accelerating RSA Encryption Using Random Precalculations
L Szollosi, T Marosits, G Feher
International Journal of Network Security 10 (2), 2010
52010
Benchmarking Methodology for Routers Supporting Resource Reservation
G Fehér, I Cselényi, P Váry, A Korn
Internet-Draft,< http://www. ietf. org/internet-drafts/draft-ietf-bmwg …, 2001
42001
Bit-error analysis in WiFi networks based on real measurements
G Fehér
Access Networks: 5th International ICST Conference on Access Networks …, 2011
32011
BotSpot: Anonymous and Distributed Malware Detection
P Kenyeres, A Szentgyörgyi, T Mészáros, G Fehér
Recent Trends in Wireless and Mobile Networks: Second International …, 2010
32010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20