Παρακολούθηση
Doros Theodorou
Doros Theodorou
Professor of Chemical Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detailed molecular structure of a vinyl polymer glass
DN Theodorou, UW Suter
Macromolecules 18 (7), 1467-1478, 1985
10851985
Atomistic modeling of mechanical properties of polymeric glasses
DN Theodorou, UW Suter
Macromolecules 19 (1), 139-154, 1986
6771986
Diffusion in nanoporous materials
DM Ruthven, J Kärger, DN Theodorou
John Wiley & Sons, 2012
6622012
Prediction of adsorption of aromatic hydrocarbons in silicalite from grand canonical Monte Carlo simulations with biased insertions
RQ Snurr, AT Bell, DN Theodorou
The Journal of Physical Chemistry 97 (51), 13742-13752, 1993
4691993
Shape of unperturbed linear polymers: polypropylene
DN Theodorou, UW Suter
Macromolecules 18 (6), 1206-1214, 1985
4511985
Molecular dynamics simulation of a glassy polymer surface
KF Mansfield, DN Theodorou
Macromolecules 24 (23), 6283-6294, 1991
4391991
Transport diffusivity of methane in silicalite from equilibrium and nonequilibrium simulations
EJ Maginn, AT Bell, DN Theodorou
The Journal of Physical Chemistry 97 (16), 4173-4181, 1993
3721993
A concerted rotation algorithm for atomistic Monte Carlo simulation of polymer melts and glasses
LR Dodd, TD Boone, DN Theodorou
Molecular Physics 78 (4), 961-996, 1993
3651993
Molecular dynamics study of methane and xenon in silicalite
RL June, AT Bell, DN Theodorou
Journal of Physical Chemistry 94 (21), 8232-8240, 1990
3451990
Topological analysis of linear polymer melts: a statistical approach
C Tzoumanekas, DN Theodorou
Macromolecules 39 (13), 4592-4604, 2006
3302006
Variable connectivity method for the atomistic Monte Carlo simulation of polydisperse polymer melts
PVK Pant, DN Theodorou
Macromolecules 28 (21), 7224-7234, 1995
3121995
End-bridging Monte Carlo: A fast algorithm for atomistic simulation of condensed phases of long polymer chains
VG Mavrantzas, TD Boone, E Zervopoulou, DN Theodorou
Macromolecules 32 (15), 5072-5096, 1999
3091999
Molecular dynamics studies of butane and hexane in silicalite
RL June, AT Bell, DN Theodorou
The Journal of Physical Chemistry 96 (3), 1051-1060, 1992
2991992
Prediction of low occupancy sorption of alkanes in silicalite
RL June, AT Bell, DN Theodorou
Journal of Physical Chemistry 94 (4), 1508-1516, 1990
2841990
A novel Monte Carlo scheme for the rapid equilibration of atomistic model polymer systems of precisely defined molecular architecture
NC Karayiannis, VG Mavrantzas, DN Theodorou
Physical review letters 88 (10), 105503, 2002
2742002
Interface of grafted and ungrafted silica nanoparticles with a polystyrene matrix: Atomistic molecular dynamics simulations
TVM Ndoro, E Voyiatzis, A Ghanbari, DN Theodorou, MC Böhm, ...
Macromolecules 44 (7), 2316-2327, 2011
2642011
Crossover from the rouse to the entangled polymer melt regime: signals from long, detailed atomistic molecular dynamics simulations, supported by rheological experiments
VA Harmandaris, VG Mavrantzas, DN Theodorou, M Kröger, J Ramirez, ...
Macromolecules 36 (4), 1376-1387, 2003
2522003
Quasi-elastic neutron scattering and molecular dynamics simulation as complementary techniques for studying diffusion in zeolites
H Jobic, DN Theodorou
Microporous and mesoporous materials 102 (1-3), 21-50, 2007
2462007
Transition-state studies of xenon and sulfur hexafluoride diffusion in silicalite
RL June, AT Bell, DN Theodorou
The Journal of Physical Chemistry 95 (22), 8866-8878, 1991
2291991
Atomistic molecular dynamics simulation of polydisperse linear polyethylene melts
VA Harmandaris, VG Mavrantzas, DN Theodorou
Macromolecules 31 (22), 7934-7943, 1998
2131998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20