Παρακολούθηση
Dimitris Varsamis
Dimitris Varsamis
Assistant Professor, Department of Informatics, TEI Serres, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teiser.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the Newton bivariate polynomial interpolation with applications
DN Varsamis, NP Karampetakis
Multidimensional Systems and Signal Processing 25 (1), 179-209, 2014
182014
A recurrent neural network-based forecasting system for telecommunications call volume
P Mastorocostas, C Hilas, D Varsamis, S Dova
Applied Mathematics & Information Sciences 7 (5), 1643, 2013
92013
Forecasting of telecommunications time-series via an orthogonal least squares-based fuzzy model
PA Mastorocostas, CS Hilas, SC Dova, DN Varsamis
2012 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 1-8, 2012
92012
On the newton multivariate polynomial interpolation with applications
DN Varsamis, NP Karampetakis
The 2011 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, 1-8, 2011
72011
Inset mapper: A software tool in island cartography
A Papakonstantinou, D Varsamis, N Soulakellis
Cartography and Geographic Information Science 38 (4), 384-397, 2011
62011
Telecommunications call volume forecasting with a block-diagonal recurrent fuzzy neural network
PA Mastorocostas, CS Hilas, DN Varsamis, SC Dova
Telecommunication systems 63 (1), 15-25, 2016
52016
The performance of the MATLAB Parallel Computing Toolbox in specific problems
DN Varsamis, C Talagkozis, PA Mastorocostas, E Outsios, ...
52014
A parallel searching algorithm for the insetting procedure in Matlab Parallel Toolbox
DN Varsamis, PA Mastorocostas, AK Papakonstantinou, ...
52012
Inset mapper: A tool for scale selection and inset placing configuration of multiple insets in island cartography
A Papakonstantinou, D Varsamis, N Soulakellis, P Kyriakidis
25th International Cartographic Conference, 4-8 July, 2011
52011
A dynamic fuzzy model for processing lung sounds
PA Mastorocostas, DN Varsamis, CA Mastorocostas, CS Hilas
Advances and Innovations in Systems, Computing Sciences and Software …, 2007
52007
An Optimal Bivariate Polynomial Interpolation Basis for the Application of the Evaluation-Interpolation
D Varsamis, N Karampetakis, P Mastorocostas
Applied Mathematics & Information Sciences 8 (1), 117-125, 2014
42014
On a special case of the two-variable Newton Polynomial Interpolation
DN Varsamis, NP Karampetakis
Communications, Computing and Control Applications (CCCA), 2012 2nd …, 2012
4*2012
Transformations between Two-Variable Polynomial Bases with Applications
D Varsamis, N Karampetakis, P Mastorocostas
Applied Mathematics & Information Sciences 10 (4), 1303-1311, 2016
32016
Optimal degree estimation of the determinant of a polynomial matrix
D Varsamis, N Karampetakis
Applied Mathematics & Information Sciences 8 (2), 827, 2014
32014
An accelerating learning algorithm for block-diagonal recurrent neural networks
P Mastorocostas, D Varsamis, C Mastorocostas, I Rekanos
International Conference on Computational Intelligence for Modelling …, 2005
32005
A Parallel Approach of Best Fit Decreasing Algorithm [J]
D Varsamis, F Chanlioglou
Wseas Transactions on Computers 17 (9), 79-85, 2018
22018
On the Numerical Computation of the Determinant of a Bivariate Polynomial Matrix
D Varsamis, N Karampetakis
Applied Mathematical Sciences 9 (103), 5107-5115, 2015
22015
Tesseract OCR Evaluation on Greek Food Menus Datasets
A Tsimpiris, D Varsamis, G Pavlidis
International Journal of Computing and Optimization 9 (1), 13-32, 2022
12022
Neurofuzzy Modelling of Lung Sounds
G Kandilogiannakis, P Mastorocostas, D Varsamis, C Hilas
Cont. Eng. Sci. 11 (98), 4879-4890, 2018
12018
A Hybrid Learning Algorithm for Locally Recurrent Neural Networks
D Varsamis, E Outsios, P Mastorocostas
Contemporary Engineering Sciences, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20