Παρακολούθηση
Paraskevi Lampropoulou
Paraskevi Lampropoulou
Department of Geology, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Repeated UAV campaigns, GNSS measurements, GIS, and petrographic analyses for landslide mapping and monitoring
A Kyriou, K Nikolakopoulos, I Koukouvelas, P Lampropoulou
Minerals 11 (3), 300, 2021
552021
The effect of petrographic characteristics and physico-mechanical properties of aggregates on the quality of concrete
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, PM Stamatis, ...
Minerals 8 (12), 577, 2018
552018
The influence of alteration of aggregates on the quality of the concrete: A case study from serpentinites and andesites from central Macedonia (North Greece)
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, PM Stamatis, B Tsikouras, ...
Geosciences 8 (4), 115, 2018
472018
Synergistic use of UAV and USV data and petrographic analyses for the investigation of beachrock formations: A case study from Syros Island, Aegean Sea, Greece
KG Nikolakopoulos, P Lampropoulou, E Fakiris, D Sardelianos, ...
Minerals 8 (11), 534, 2018
442018
Sediment characteristics and water physicochemical parameters of the Lysimachia Lake, Western Greece
P Avramidis, A Samiotis, E Kalimani, D Papoulis, P Lampropoulou, ...
Environmental earth sciences 70, 383-392, 2013
432013
Petrographic and mechanical characteristics of concrete produced by different type of recycled materials
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, P Lampropoulou, ...
Geosciences 9 (6), 264, 2019
422019
Effects of zirconium silicate and chromite addition on the microstructure and bulk density of magnesia–magnesium aluminate spinel-based refractory materials
PG Lampropoulou, CG Katagas
Ceramics international 34 (5), 1247-1252, 2008
312008
The impact of secondary phyllosilicate minerals on the engineering properties of various igneous aggregates from Greece
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, P Lampropoulou, ...
Minerals 8 (8), 329, 2018
262018
Composition of periclase and calcium‐silicate phases in magnesia refractories derived from natural microcrystalline magnesite
PG Lampropoulou, CG Katagas, DC Papamantellos
Journal of the American Ceramic Society 88 (6), 1568-1574, 2005
252005
An innovative experimental petrographic study of concrete produced by animal bones and human hair fibers
P Petrounias, A Rogkala, PP Giannakopoulou, P Lampropoulou, ...
Sustainability 13 (14), 8107, 2021
242021
Mineralogical and textural characteristics of nest building geomaterials used by three sympatric mud-nesting hirundine species
D Papoulis, O Tzortzakaki, P Avramidis, P Mentis, P Lampropoulou, ...
Scientific reports 8 (1), 11050, 2018
212018
Halloysite in different ceramic products: A review
P Lampropoulou, D Papoulis
Materials 14 (19), 5501, 2021
182021
The antimicrobial properties of modified pharmaceutical bentonite with zinc and copper
F Martsouka, K Papagiannopoulos, S Hatziantoniou, M Barlog, ...
Pharmaceutics 13 (8), 1190, 2021
162021
Valorization of slags produced by smelting of metallurgical dusts and lateritic ore fines in manufacturing of slag cements
T Tzevelekou, P Lampropoulou, PP Giannakopoulou, A Rogkala, ...
Applied Sciences 10 (13), 4670, 2020
152020
Rodingites from the Veria-Naousa ophiolite (Greece): Mineralogical evolution, metasomatism and petrogenetic processes
A Rogkala, P Petrounias, P Koutsovitis, PP Giannakopoulou, P Pomonis, ...
Geochemistry 82 (2), 125860, 2022
132022
Porous asphalt mixtures enriched with bamboo fibers as a new approach for future sustainable construction
SM Shahnewaz, KA Masri, NAAA Ghani, RP Jaya, CS Choo, ...
Construction and Building Materials 407, 133456, 2023
102023
Synthesis, characterization and photocatalytic activities of fly ash-TiO2 nanocomposites for the mineralization of azo dyes in water
D Papoulis, E Kordouli, P Lampropoulou, A Rapsomanikis, C Kordulis, ...
Journal of Surfaces and Interfaces of Materials 2 (4), 261-266, 2014
102014
Increase of frost resistance capacity of clay roofing tiles with boron waste addition
A Christogerou, P Lampropoulou, E Panagiotopoulos
Construction and Building Materials 280, 122493, 2021
92021
An Experimental Study for the Remediation of Industrial Waste Water Using a Combination of Low Cost Mineral Raw Materials
P Petrounias, A Rogkala, PP Giannakopoulou, B Tsikouras, ...
Minerals 9 (4), 207, 2019
92019
New periclase-magnesium aluminate spinel refractories from sintered high-purity dead burned magnesite and new various presynthesized spinel-based compositions. II …
PG Lampropoulou, CG Katagas, I Iliopoulos
Refractories and Industrial Ceramics 53, 364-378, 2013
82013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20