Παρακολούθηση
Juan Caballero
Juan Caballero
Associate Research Professor, IMDEA Software Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imdea.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BitBlaze: A new approach to computer security via binary analysis
D Song, D Brumley, H Yin, J Caballero, I Jager, MG Kang, Z Liang, ...
Information Systems Security: 4th International Conference, ICISS 2008 …, 2008
10792008
Polyglot: Automatic extraction of protocol message format using dynamic binary analysis
J Caballero, H Yin, Z Liang, D Song
Proceedings of the 14th ACM conference on Computer and Communications …, 2007
5812007
AVclass: A Tool for Massive Malware Labeling
M Sebastián, R Rivera, P Kotzias, J Caballero
Research in Attacks, Intrusions, and Defenses: 19th International Symposium …, 2016
5022016
Measuring pay-per-install: The commoditization of malware distribution
J Caballero, C Grier, C Kreibich, V Paxson
Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium, 187 - 202, 2011
4072011
Dispatcher: Enabling active botnet infiltration using automatic protocol reverse-engineering
J Caballero, P Poosankam, C Kreibich, D Song
Proceedings of the 16th ACM conference on Computer and Communications …, 2009
3562009
Manufacturing compromise: the emergence of exploit-as-a-service
C Grier, L Ballard, J Caballero, N Chachra, CJ Dietrich, K Levchenko, ...
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
3062012
Undangle: early detection of dangling pointers in use-after-free and double-free vulnerabilities
J Caballero, G Grieco, M Marron, A Nappa
Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and …, 2012
2242012
Binary Code Extraction and Interface Identification for Security Applications
J Caballero, N Johnson, S McCamant, D Song
Proceedings of the 17th Annual Network and Distributed System Security …, 2009
1872009
The attack of the clones: A study of the impact of shared code on vulnerability patching
A Nappa, R Johnson, L Bilge, J Caballero, T Dumitras
2015 IEEE symposium on security and privacy, 692-708, 2015
1812015
Towards automatic discovery of deviations in binary implementations with applications to error detection and fingerprint generation
D Brumley, J Caballero, Z Liang, J Newsome, D Song
Proceedings of the 16th USENIX Security Symposium, 213-228, 2007
1622007
Secure content sniffing for web browsers, or how to stop papers from reviewing themselves
A Barth, J Caballero, D Song
Proceedings of the 30th IEEE Symposium on Security and Privacy, 360-371, 2009
1562009
Firma: Malware clustering and network signature generation with mixed network behaviors
MZ Rafique, J Caballero
Research in Attacks, Intrusions, and Defenses: 16th International Symposium …, 2013
1502013
Insights from the inside: A view of botnet management from infiltration
CY Cho, J Caballero, C Grier, V Paxson, D Song
Proceedings of the 3rd USENIX conference on Large-scale Exploits and …, 2010
1272010
A survey of binary code similarity
IU Haq, J Caballero
Acm computing surveys (csur) 54 (3), 1-38, 2021
1212021
Driving in the cloud: An analysis of drive-by download operations and abuse reporting
A Nappa, MZ Rafique, J Caballero
International Conference on Detection of Intrusions and Malware, and …, 2013
1212013
Coming of age: A longitudinal study of tls deployment
P Kotzias, A Razaghpanah, J Amann, KG Paterson, N Vallina-Rodriguez, ...
Proceedings of the Internet Measurement Conference 2018, 415-428, 2018
1102018
The MALICIA dataset: identification and analysis of drive-by download operations
A Nappa, MZ Rafique, J Caballero
International Journal of Information Security 14, 15-33, 2015
1102015
A lustrum of malware network communication: Evolution and insights
C Lever, P Kotzias, D Balzarotti, J Caballero, M Antonakakis
2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 788-804, 2017
1072017
Differential slicing: Identifying causal execution differences for security applications
NM Johnson, J Caballero, KZ Chen, S McCamant, P Poosankam, ...
Proceedings of the 32nd IEEE Symposium on Security and Privacy, 347-362, 2011
1042011
Automatic protocol reverse-engineering: Message format extraction and field semantics inference
J Caballero, D Song
Computer Networks 57 (2), 451-474, 2013
1022013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20