Παρακολούθηση
Stephen K. Hamilton
Stephen K. Hamilton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kbs.msu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Control of nitrogen export from watersheds by headwater streams
BJ Peterson, WM Wollheim, PJ Mulholland, JR Webster, JL Meyer, ...
Science 292 (5514), 86-90, 2001
16962001
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13062008
Have we overemphasized the role of denitrification in aquatic ecosystems? A review of nitrate removal pathways
AJ Burgin, SK Hamilton
Frontiers in Ecology and the Environment 5 (2), 89-96, 2007
11482007
Ecosystem services and agriculture: cultivating agricultural ecosystems for diverse benefits
SM Swinton, F Lupi, GP Robertson, SK Hamilton
Ecological economics 64 (2), 245-252, 2007
10312007
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5842011
Inter‐biome comparison of factors controlling stream metabolism
PJ Mulholland, CS Fellows, JL Tank, NB Grimm, JR Webster, SK Hamilton, ...
Freshwater biology 46 (11), 1503-1517, 2001
5122001
Flow variability in dryland rivers: boom, bust and the bits in between
SE Bunn, MC Thoms, SK Hamilton, SJ Capon
River Research and Applications 22 (2), 179-186, 2006
4972006
Inundation patterns in the Pantanal wetland of South America determined from passive microwave remote sensing
SK Hamilton, SJ Sippel, JM Melack
Archiv für Hydrobiologie, 1-23, 1996
3991996
Energy sources for aquatic animals in the Orinoco River floodplain: evidence from stable isotopes
SK Hamilton, WM Lewis, SJ Sippel
Oecologia 89 (3), 324-330, 1992
3591992
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3552010
Regionalization of methane emissions in the Amazon Basin with microwave remote sensing
JM Melack, LL Hess, M Gastil, BR Forsberg, SK Hamilton, IBT Lima, ...
Global Change Biology 10 (5), 530-544, 2004
3282004
Cellulosic biofuel contributions to a sustainable energy future: Choices and outcomes
GP Robertson, SK Hamilton, BL Barham, BE Dale, RC Izaurralde, ...
Science 356 (6345), eaal2324, 2017
3222017
N uptake as a function of concentration in streams
WK Dodds, AJ López, WB Bowden, S Gregory, NB Grimm, SK Hamilton, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (2), 206-220, 2002
3202002
Factors affecting ammonium uptake in streams–an inter‐biome perspective
JR Webster, PJ Mulholland, JL Tank, HM Valett, WK Dodds, BJ Peterson, ...
Freshwater Biology 48 (8), 1329-1352, 2003
3192003
Comparison of inundation patterns among major South American floodplains
SK Hamilton, SJ Sippel, JM Melack
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 107 (D20), LBA 5-1-LBA 5-14, 2002
2852002
Ecological Determinism on the Orinoco Floodplain: A 15-year study of the Orinoco floodplain shows that this productive and biotically diverse ecosystem is functionally less …
WM Lewis, SK Hamilton, MA Lasi, M Rodríguez, JF Saunders
BioScience 50 (8), 681-692, 2000
2612000
Development of a global inundation map at high spatial resolution from topographic downscaling of coarse-scale remote sensing data
E Fluet-Chouinard, B Lehner, LM Rebelo, F Papa, SK Hamilton
Remote Sensing of Environment 158, 348-361, 2015
2462015
Farming for ecosystem services: An ecological approach to production agriculture
G Philip Robertson, KL Gross, SK Hamilton, DA Landis, TM Schmidt, ...
BioScience 64 (5), 404-415, 2014
2462014
Foodweb analysis of the Orinoco floodplain based on production estimates and stable isotope data
WM Lewis Jr, SK Hamilton, MA Rodríguez, JF Saunders III, MA Lasi
Journal of the North American Benthological Society 20 (2), 241-254, 2001
2462001
Carbon debt of Conservation Reserve Program (CRP) grasslands converted to bioenergy production
I Gelfand, T Zenone, P Jasrotia, J Chen, SK Hamilton, GP Robertson
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (33), 13864-13869, 2011
2402011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20