Παρακολούθηση
Massimiliano Pontil
Massimiliano Pontil
Istituto Italiano di Tecnologia & University College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Regularized multi--task learning
T Evgeniou, M Pontil
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2004
17442004
Multi-task feature learning
A Argyriou, T Evgeniou, M Pontil
Advances in neural information processing systems 19, 41, 2007
16382007
Convex multi-task feature learning
A Argyriou, T Evgeniou, M Pontil
Machine learning 73 (3), 243-272, 2008
16012008
Regularization networks and support vector machines
T Evgeniou, M Pontil, T Poggio
Advances in computational mathematics 13 (1), 1-50, 2000
15532000
Feature selection for SVMs
J Weston, S Mukherjee, O Chapelle, M Pontil, T Poggio, V Vapnik
NIPS 12, 668-674, 2000
14692000
Support vector machines for 3D object recognition
M Pontil, A Verri
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 20 (6), 637-646, 1998
11841998
Learning multiple tasks with kernel methods.
T Evgeniou, CA Micchelli, M Pontil
Journal of machine learning research 6 (4), 2005
10112005
PSICOV: precise structural contact prediction using sparse inverse covariance estimation on large multiple sequence alignments
DT Jones, DWA Buchan, D Cozzetto, M Pontil
Bioinformatics 28 (2), 184-190, 2012
7842012
A tale of many cities: universal patterns in human urban mobility
A Noulas, S Scellato, R Lambiotte, M Pontil, C Mascolo
PloS one 7 (5), e37027, 2012
7302012
An empirical study of geographic user activity patterns in foursquare
A Noulas, S Scellato, C Mascolo, M Pontil
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 5 …, 2011
6922011
On learning vector-valued functions
CA Micchelli, M Pontil
Neural computation 17 (1), 177-204, 2005
5482005
Predicting structured data
G BakIr, T Hofmann, B Schölkopf, AJ Smola, B Taskar
MIT press, 2007
4982007
Optimal kernel choice for large-scale two-sample tests
A Gretton, D Sejdinovic, H Strathmann, S Balakrishnan, M Pontil, ...
Advances in neural information processing systems 25, 2012
4852012
Learning the Kernel Function via Regularization.
CA Micchelli, M Pontil
Journal of machine learning research 6 (7), 2005
4842005
Advances in large margin classifiers
AJ Smola, PJ Bartlett, D Schuurmans, B Schölkopf
MIT press, 2000
4032000
Empirical bernstein bounds and sample variance penalization
A Maurer, M Pontil
arXiv preprint arXiv:0907.3740, 2009
3882009
Unsupervised Cross-Dataset Transfer Learning for Person Re-Identification
YT Peixi Peng, Tao Xiang, Yaowei Wang, Massimiliano Pontil, Shaogang Gong ...
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
377*2016
Bilevel programming for hyperparameter optimization and meta-learning
L Franceschi, P Frasconi, S Salzo, R Grazzi, M Pontil
arXiv preprint arXiv:1806.04910, 2018
3632018
Oracle inequalities and optimal inference under group sparsity
K Lounici, M Pontil, S Van De Geer, AB Tsybakov
The annals of statistics 39 (4), 2164-2204, 2011
3502011
Support vector machines: Theory and applications
T Evgeniou, M Pontil
Advanced Course on Artificial Intelligence, 249-257, 1999
3271999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20