Παρακολούθηση
Alex Bronstein
Alex Bronstein
Technion, Department of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα technion.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical geometry of non-rigid shapes
AM Bronstein, MM Bronstein, R Kimmel
Springer Science & Business Media, 2008
8562008
Three-dimensional face recognition
AM Bronstein, MM Bronstein, R Kimmel
International Journal of Computer Vision 64 (1), 5-30, 2005
7452005
LDAHash: Improved matching with smaller descriptors
C Strecha, A Bronstein, M Bronstein, P Fua
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (1), 66-78, 2011
6952011
Generalized multidimensional scaling: a framework for isometry-invariant partial surface matching
AM Bronstein, MM Bronstein, R Kimmel
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (5), 1168-1172, 2006
6782006
Shape google: Geometric words and expressions for invariant shape retrieval
AM Bronstein, MM Bronstein, LJ Guibas, M Ovsjanikov
ACM Transactions on Graphics (TOG) 30 (1), 1-20, 2011
6662011
Data fusion through cross-modality metric learning using similarity-sensitive hashing
MM Bronstein, AM Bronstein, F Michel, N Paragios
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
4952010
Expression-invariant 3D face recognition
AM Bronstein, MM Bronstein, R Kimmel
international conference on Audio-and video-based biometric person …, 2003
4252003
A Gromov-Hausdorff framework with diffusion geometry for topologically-robust non-rigid shape matching
AM Bronstein, MM Bronstein, R Kimmel, M Mahmoudi, G Sapiro
International Journal of Computer Vision 89 (2), 266-286, 2010
3332010
Efficient computation of isometry-invariant distances between surfaces
AM Bronstein, MM Bronstein, R Kimmel
SIAM Journal on Scientific Computing 28 (5), 1812, 2007
2962007
Delta-encoder: an effective sample synthesis method for few-shot object recognition
E Schwartz, L Karlinsky, J Shtok, S Harary, M Marder, A Kumar, R Feris, ...
Advances in neural information processing systems 31, 2018
2752018
Repmet: Representative-based metric learning for classification and few-shot object detection
L Karlinsky, J Shtok, S Harary, E Schwartz, A Aides, R Feris, R Giryes, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
2742019
Learning spectral descriptors for deformable shape correspondence
R Litman, A Bronstein
IEEE Trans. Patten Analysis and Machine Intelligence, 2013
232*2013
Systems and methods for remote control of interactive video
GBMD SS Rakib, A Bronstein, M Bronstein
US Patent 8,875,212, 0
225*
Multimodal similarity-preserving hashing
J Masci, MM Bronstein, AM Bronstein, J Schmidhuber
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (4), 824-830, 2013
2142013
Expression-invariant representations of faces
AM Bronstein, MM Bronstein, R Kimmel
IEEE Transactions on Image Processing 16 (1), 188-197, 2006
2142006
Deep neural networks with random Gaussian weights: A universal classification strategy?
R Giryes, G Sapiro, AM Bronstein
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (13), 3444-3457, 2016
2092016
SHREC 2011: robust feature detection and description benchmark
E Boyer, AM Bronstein, MM Bronstein, B Bustos, T Darom, R Horaud, ...
arXiv preprint arXiv:1102.4258, 2011
2082011
SHREC 2011: robust feature detection and description benchmark
E Boyer, AM Bronstein, MM Bronstein, B Bustos, T Darom, R Horaud, ...
arXiv preprint arXiv:1102.4258, 2011
2042011
Deformable shape completion with graph convolutional autoencoders
O Litany, A Bronstein, M Bronstein, A Makadia
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2002018
Deep functional maps: Structured prediction for dense shape correspondence
O Litany, T Remez, E Rodola, A Bronstein, M Bronstein
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 5659-5667, 2017
2002017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20