Παρακολούθηση
Xin Wu
Xin Wu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.duke.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software-Defined and Virtualized Future Mobile and Wireless Networks: A Survey
M Yang, Y Li, D Jin, L Zeng, X Wu, AV Vasilakos
Mobile Networks and Applications, 1-12, 2014
3542014
zUpdate: Updating data center networks with zero loss
HH Liu, X Wu, M Zhang, L Yuan, R Wattenhofer, D Maltz
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 43 (4), 411-422, 2013
3042013
Netpilot: automating datacenter network failure mitigation
X Wu, D Turner, CC Chen, DA Maltz, X Yang, L Yuan, M Zhang
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 42 (4), 419-430, 2012
1382012
Safely and automatically updating in-network ACL configurations with intent language
B Tian, X Zhang, E Zhai, HH Liu, Q Ye, C Wang, X Wu, Z Ji, Y Sang, ...
Proceedings of the ACM Special Interest Group on Data Communication, 214-226, 2019
892019
Dard: Distributed adaptive routing for datacenter networks
X Wu, X Yang
Distributed Computing Systems (ICDCS), 2012 IEEE 32nd International …, 2012
712012
Accuracy, Scalability, Coverage: A Practical Configuration Verifier on a Global WAN
F Ye, D Yu, E Zhai, HH Liu, B Tianx, Q Ye, C Wang, X Wu, T Guo, C Jin, ...
Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on …, 2020
372020
Automatic Life Cycle Management of Network Configurations
HH Liu, X Wu, W Zhou, W Chen, T Wang, H Xu, L Zhou, Q Ma, M Zhang
Proceedings of the Afternoon Workshop on Self-Driving Networks, 29-35, 2018
312018
FOCUS: Function Offloading from a Controller to Utilize Switch Power
J Yang, Z Zhou, T Benson, X Yang, X Wu, C Hu
232016
Automated datacenter network failure mitigation
DA Maltz, L Yuan, M Zhang, X Wu, DJ Turner, CC Chen
US Patent 9,025,434, 2015
222015
A three-step dynamic threshold method to cluster BGP updates into routing events
X Wu, X Yin, Z Wang, M Tang
2009 International Symposium on Autonomous Decentralized Systems, 1-6, 2009
72009
ISPSG: Internet Service Provider-Separated Geographic-Based Addressing and Routing
X Yin, X Wu, K Chon, Z Wang
2009 IEEE Globecom Workshops, 1-6, 2009
42009
TTCN-3 based conformance testing of mobile broadcast business management system in 3G networks
Z Wang, X Yin, Y Xiang, R Zhu, S Gao, X Wu, S Liu, S Gao, L Zhou, P Li
Testing of Software and Communication Systems, 163-178, 2009
32009
BigPi: Sharing Link Pools in Cloud Networks
Y Chen, X Wu, Q Cao, X Yang, T Benson
TR2013-01, Department of Computer Science, Duke University, 2013
22013
Theories behind Dual Decomposition
X Wu
12013
MAPS: Adaptive path selection for multipath transport protocols in the Internet
Y Chen, X Wu, X Yang
Duke Univ., Durham, NC, USA, TR-2011-09, 2011
12011
Measuring IP Address Fragmentation from BGP Routing Dynamics
X Yin, X Wu, Z Wang
International Conference on Scalable Information Systems, 46-57, 2009
12009
Automated datacenter network failure mitigation
DA Maltz, L Yuan, M Zhang, X Wu, DJ Turner, CC Chen
US Patent 10,075,327, 2018
2018
Solving Practical Problems in Datacenter Networks
X Wu
Duke University, 2013
2013
NetO: Alibaba's WAN Orchestrator
X Wu, C Huang, M Tang, Y Sang, W Zhou, T Wang, Y He, D Cai, H Wang, ...
DARD: A Practical Distributed Adaptive Routing Architecture for Datacenter Networks
X Wu, X Yang
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20