Παρακολούθηση
Jérôme Gauthier
Jérôme Gauthier
Research Engineer, signal and image processing at CEA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method for stratigraphic interpretation of seismic images
J Gauthier, MC Cacas, L Duval
US Patent 8,027,517, 2011
302011
Using an exponential power model forwyner ziv video coding
T Maugey, J Gauthier, B Pesquet-Popescu, C Guillemot
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
282010
Optimization of synthesis oversampled complex filter banks
J Gauthier, L Duval, JC Pesquet
IEEE Transactions on Signal Processing 57 (10), 3827-3843, 2009
252009
Low redundancy oversampled lapped transforms and application to 3D seismic data filtering
J Gauthier, L Duval, JC Pesquet
2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing …, 2006
132006
A non-separable 2D complex modulated lapped transform and its applications to seismic data filtering
J Gauthier, L Duval, JC Pesquet
2005 13th European Signal Processing Conference, 1-4, 2005
122005
Filter bank learning for signal classification
M Sangnier, J Gauthier, A Rakotomamonjy
Signal Processing 113, 124-137, 2015
82015
Evaluation of side information effectiveness in distributed video coding
T Maugey, J Gauthier, M Cagnazzo, B Pesquet-Popescu
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 23 (12), 2116 …, 2013
82013
Oversampled inverse complex lapped transform optimization
J Gauthier, L Duval, JC Pesquet
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
82007
Early and reliable event detection using proximity space representation
M Sangnier, J Gauthier, A Rakotomamonjy
International Conference on Machine Learning, 2310-2319, 2016
62016
Early frame-based detection of acoustic scenes
M Sangnier, J Gauthier, A Rakotomamonjy
2015 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and …, 2015
42015
Two denoising SURE-LET methods for complex oversampled subband decompositions
J Gauthier, L Duval, JC Pesquet
2008 16th European Signal Processing Conference, 1-5, 2008
42008
Multilayer perceptron model vs charge comparison method for neutron/gamma discrimination in plastic scintillator according to sampling frequency and energy radiation
A Hachem, Y Moline, G Corre, J Gauthier, F Carrel
IEEE Transactions on Nuclear Science, 2023
22023
Filter bank kernel learning for nonstationary signal classification
M Sangnier, J Gauthier, A Rakotomamonjy
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
22013
Local directional and uncoherent seismic noise filtering with oversampled filter banks
J Gauthier, MC Cacas, L Duval
69th EAGE Conference and Exhibition-Workshop Package, cp-29-00038, 2007
22007
Kernel learning as minimization of the single validation estimate
M Sangnier, J Gauthier, A Rakotomamonjy
2014 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing …, 2014
12014
3D seismic data processing with complex non separable multidimensional lapped transforms
J Gauthier, L Duval
Poster session of Physics in Signal and Image Processing (PSIP'07), 10pp., 2007
12007
Corrections to “Multilayer Perception Model Versus Charge Comparison Method for Neutron/Gamma Discrimination in Plastic Scintillator According to Sampling Frequency and Energy …
A Hachem, Y Moline, G Corre, J Gauthier, F Carrel
IEEE Transactions on Nuclear Science 71 (1), 121-123, 2024
2024
Using an exponential power model for Wyner-Ziv Coding
T Maugey, J Gauthier, B Pesquet-Popescu, C Guillemot
IEEE Intl. Conf. On Acoustic and Signal Processing, ICASSP, 2010
2010
Amélioration du modèle statistique de bruit pour le codage vidéo distribué
J Gauthier, T Maugey, B Pesquet-Popescu, C Guillemot
Actes du 21ème colloque GRETSI, 2009
2009
Analyse de signaux et d'images par bancs de filtres: applications aux géosciences
J Gauthier
Université Paris-Est, 2008
2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20