Παρακολούθηση
Erik van der Kouwe
Erik van der Kouwe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.vu.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DangSan: Scalable Use-after-free Detection.
E van der Kouwe, V Nigade, C Giuffrida
EuroSys, 405-419, 2017
1272017
TypeSan: Practical Type Confusion Detection
I Haller, Y Jeon, H Peng, M Payer, C Giuffrida, H Bos, E van der Kouwe
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
1112016
Delta pointers: Buffer overflow checks without the checks
T Kroes, K Koning, E van der Kouwe, H Bos, C Giuffrida
Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference, 1-14, 2018
692018
SoK: Benchmarking flaws in systems security
E van der Kouwe, G Heiser, D Andriesse, H Bos, C Giuffrida
2019 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 310-325, 2019
352019
Benchmarking Crimes: An Emerging Threat in Systems Security
E van der Kouwe, D Andriesse, H Bos, C Giuffrida, G Heiser
arXiv preprint arXiv:1801.02381, 2018
262018
METAlloc: Efficient and comprehensive metadata management for software security hardening
I Haller, E van der Kouwe, C Giuffrida, H Bos
Proceedings of the 9th European Workshop on System Security, 5, 2016
242016
Type-After-Type: Practical and Complete Type-Safe Memory Reuse
E van der Kouwe, T Kroes, C Ouwehand, H Bos, C Giuffrida
Proceedings of the 34th Annual Computer Security Applications Conference, 17-27, 2018
192018
Fast and generic metadata management with mid-fat pointers
T Kroes, K Koning, C Giuffrida, H Bos, E van der Kouwe
Proceedings of the 10th European Workshop on Systems Security, 9, 2017
192017
Evaluating distortion in fault injection experiments
E Van Der Kouwe, C Giuffrida, AS Tanenbaum
High-Assurance Systems Engineering (HASE), 2014 IEEE 15th International …, 2014
192014
HSFI: accurate fault injection scalable to large code bases
E van der Kouwe, AS Tanenbaum
Dependable Systems and Networks (DSN), 2016 46th Annual IEEE/IFIP …, 2016
182016
Fault-tolerant nanosatellite computing on a budget,”
CM Fuchs, NM Murillo, A Plaat, E van der Kouwe, TP Stefanov
RADECS. IEEE, 2018
152018
Probeguard: Mitigating probing attacks through reactive program transformations
K Bhat, E Van Der Kouwe, H Bos, C Giuffrida
Proceedings of the Twenty-Fourth International Conference on Architectural …, 2019
142019
OSIRIS: Efficient and consistent recovery of compartmentalized operating systems
K Bhat, D Vogt, E van der Kouwe, B Gras, L Sambuc, AS Tanenbaum, ...
2016 46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2016
132016
iscanu: A portable scanner for undocumented instructions on risc processors
R Dofferhoff, M Göebel, K Rietveld, E Van Der Kouwe
2020 50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2020
112020
Mitigating Information Leakage Vulnerabilities with Type-based Data Isolation
A Milburn, E van der Kouwe, C Giuffrida
43rd IEEE Symposium on Security and Privacy, 2022
92022
PIBE: practical kernel control-flow hardening with profile-guided indirect branch elimination
V Duta, C Giuffrida, H Bos, E Van Der Kouwe
Proceedings of the 26th ACM International Conference on Architectural …, 2021
82021
VPS: excavating high-level C++ constructs from low-level binaries to protect dynamic dispatching
A Pawlowski, V van der Veen, D Andriesse, E van der Kouwe, T Holz, ...
Proceedings of the 35th Annual Computer Security Applications Conference, 97-112, 2019
82019
Dynamic fault tolerance through resource pooling
CM Fuchs, NM Murillo, A Plaat, E van der Kouwe, TP Stefanov
2018 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS), 9-16, 2018
82018
On the soundness of silence: Investigating silent failures using fault injection experiments
E Van Der Kouwe, C Giuffrida, AS Tanenbaum
Dependable Computing Conference (EDCC), 2014 Tenth European, 118-129, 2014
82014
FIRestarter: Practical Software Crash Recovery with Targeted Library-level Fault Injection
K Bhat, E Van Der Kouwe, H Bos, C Giuffrida
2021 51st Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2021
72021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20