Παρακολούθηση
Dimitrios Soudris
Dimitrios Soudris
Άλλα ονόματαDimitrios J. Soudris
Professor, Electrical & Computer Eng., National Technical Univ. of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microlab.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ECG signal analysis and arrhythmia detection on IoT wearable medical devices
D Azariadi, V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2016 5th International conference on modern circuits and systems …, 2016
2152016
A survey on FEC codes for 100 G and beyond optical networks
G Tzimpragos, C Kachris, IB Djordjevic, M Cvijetic, D Soudris, I Tomkos
IEEE Communications Surveys & Tutorials 18 (1), 209-221, 2014
1932014
Computation offloading and resource allocation for low-power IoT edge devices
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
2016 IEEE 3rd world forum on internet of things (WF-IoT), 7-12, 2016
1882016
Design-efficient approximate multiplication circuits through partial product perforation
G Zervakis, K Tsoumanis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 24 (10 …, 2016
1632016
Approximate hybrid high radix encoding for energy-efficient inexact multipliers
V Leon, G Zervakis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 26 (3), 421-430, 2017
1512017
High-performance embedded computing in space: Evaluation of platforms for vision-based navigation
G Lentaris, K Maragos, I Stratakos, L Papadopoulos, O Papanikolaou, ...
Journal of Aerospace Information Systems 15 (4), 178-192, 2018
1392018
Fine-and coarse-grain reconfigurable computing
S Vassiliadis, D Soudris
Springer, 2007
1332007
Designing CMOS circuits for low power
D Soudris, C Piguet, C Goutis
Kluwer academic publishers, 2002
1222002
A survey on reconfigurable accelerators for cloud computing
C Kachris, D Soudris
2016 26th International conference on field programmable logic and …, 2016
1202016
Designing 2D and 3D network-on-chip architectures
K Tatas, K Siozios, D Soudris, A Jantsch
Springer, 2014
1132014
Three dimensional system integration: IC stacking process and design
A Papanikolaou, D Soudris, R Radojcic
Springer Science & Business Media, 2010
942010
A Survey of Coarse-Grain Reconfigurable Architectures and Cad Tools: Basic Definitions, Critical Design Issues and Existing Coarse-grain Reocnfigurable Systems
G Theodoridis, D Soudris, S Vassiliadis
Fine-and Coarse-Grain Reconfigurable Computing, 89-149, 2007
932007
Hardware approximate techniques for deep neural network accelerators: A survey
G Armeniakos, G Zervakis, D Soudris, J Henkel
ACM Computing Surveys 55 (4), 1-36, 2022
692022
Walking through the energy-error Pareto frontier of approximate multipliers
V Leon, G Zervakis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Micro 38 (4), 40-49, 2018
612018
A method for detailed, short-term energy yield forecasting of photovoltaic installations
D Anagnostos, T Schmidt, S Cavadias, D Soudris, J Poortmans, ...
Renewable Energy 130, 122-129, 2019
582019
Distributed run-time resource management for malleable applications on many-core platforms
I Anagnostopoulos, V Tsoutsouras, A Bartzas, D Soudris
Proceedings of the 50th annual design automation conference, 1-6, 2013
582013
HW/SW codesign and FPGA acceleration of visual odometry algorithms for rover navigation on Mars
G Lentaris, I Stamoulias, D Soudris, M Lourakis
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 26 (8), 1563-1577, 2015
562015
A heterogeneous multicore system on chip with run-time reconfigurable virtual FPGA architecture
M Hubner, P Figuli, R Girardey, D Soudris, K Siozios, J Becker
2011 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing …, 2011
562011
The circuit design of multiple-valued logic voltage-mode adders
IM Thoidis, D Soudris, JM Fernandez, A Thanailakis
ISCAS 2001. The 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems …, 2001
552001
Systematic dynamic memory management design methodology for reduced memory footprint
D Atienza, JM Mendias, S Mamagkakis, D Soudris, F Catthoor
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 11 (2 …, 2006
542006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20