Παρακολούθηση
Yang Liu
Yang Liu
GDS Professor, Tsinghua University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tsinghua.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling Coverage for Neural Machine Translation
Z Tu, Z Lu, Y Liu, X Liu, H Li
ACL 2016, 2016
8062016
Deep Learning in Natural Language Processing
L Deng, Y Liu
Springer, 2018
4902018
Tree-to-String Alignment Template for Statistical Machine Translation
Y Liu, Q Liu, S Lin
ACL 2006, 2006
4812006
Minimum Risk Training for Neural Machine Translation
S Shen, Y Cheng, Z He, W He, H Wu, M Sun, Y Liu
ACL 2016, 2016
4502016
Semi-Supervised Learning for Neural Machine Translation
Y Cheng, W Xu, Z He, W He, H Wu, M Sun, Y Liu
ACL 2016, 2016
2872016
Adversarial Training for Unsupervised Bilingual Lexicon Induction
M Zhang, Y Liu, H Luan, M Sun
ACL 2017, 2017
2782017
Pre-trained models: Past, Present and Future
X Han, Z Zhang, N Ding, Y Gu, X Liu, Y Huo, J Qiu, L Zhang, W Han, ...
AI Open, 2021
2752021
Improving the Transformer Translation Model with Document-Level Context
J Zhang, H Luan, M Sun, FF Zhai, J Xu, M Zhang, Y Liu
EMNLP 2018, 2018
2322018
Neural Machine Translation with Reconstruction
Z Tu, Y Liu, L Shang, X Liu, H Li
AAAI 2017, 2017
2132017
Visualizing and Understanding Neural Machine Translation
Y Ding, Y Liu, H Luan, M Sun
ACL 2017, 2017
1842017
Learning to Remember Translation History with a Continuous Cache
Z Tu, Y Liu, S Shi, T Zhang
Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2018
1682018
Towards Robust Neural Machine Translation
Y Cheng, Z Tu, F Meng, J Zhai, Y Liu
ACL 2018, 2018
1542018
Log-Linear Models for Word Alignment
Y Liu, Q Liu, S Lin
ACL 2005, 2005
1492005
Earth Mover's Distance Minimization for Unsupervised Bilingual Lexicon Induction
M Zhang, Y Liu, H Luan, M Sun
EMNLP 2017, 2017
1462017
Context Gates for Neural Machine Translation
Z Tu, Y Liu, Z Lu, X Liu, H Li
Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2017
1332017
A Teacher-Student Framework for Zero-Resource Neural Machine Translation
Y Chen, Y Liu, Y Cheng, VOK Li
ACL 2017, 2017
1312017
Asynchronous Bidirectional Decoding for Neural Machine Translation
X Zhang, J Su, Y Qin, Y Liu, R Ji, H Wang
AAAI 2018, 2018
1112018
Improving Tree-to-Tree Translation with Packed Forests
Y Liu, Y Lü, Q Liu
ACL 2009, 2009
1032009
Lattice-Based Recurrent Neural Network Encoders for Neural Machine Translation
J Su, Z Tan, D Xiong, R Ji, X Shi, Y Liu
AAAI 2017, 2017
942017
Agreement-based Joint Training for Bidirectional Attention-based Neural Machine Translation
Y Cheng, S Shen, Z He, W He, H Wu, M Sun, Y Liu
IJCAI 2016, 2016
902016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20