Παρακολούθηση
Angela Marchi
Angela Marchi
School of Civil, Environmental and Mining Engineering, University of Adelaide
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolutionary algorithms and other metaheuristics in water resources: Current status, research challenges and future directions
HR Maier, Z Kapelan, J Kasprzyk, J Kollat, LS Matott, MC Cunha, ...
Environmental Modelling & Software 62, 271-299, 2014
6532014
Battle of the water networks II
A Marchi, E Salomons, A Ostfeld, Z Kapelan, AR Simpson, AC Zecchin, ...
Journal of water resources planning and management 140 (7), 04014009, 2014
1592014
Sweating the assets–the role of instrumentation, control and automation in urban water systems
Z Yuan, G Olsson, R Cardell-Oliver, K van Schagen, A Marchi, A Deletic, ...
Water research 155, 381-402, 2019
1052019
Assessing variable speed pump efficiency in water distribution systems
A Marchi, AR Simpson, N Ertugrul
Drinking Water Engineering and Science 5 (1), 15-21, 2012
982012
Genetic heritage evolution by stochastic transmission in the optimal design of water distribution networks
A Bolognesi, C Bragalli, A Marchi, S Artina
Advances in Engineering Software 41 (5), 792-801, 2010
982010
Evaluating the approximation of the affinity laws and improving the efficiency estimate for variable speed pumps
AR Simpson, A Marchi
Journal of Hydraulic Engineering 139 (12), 1314-1317, 2013
902013
Methodology for comparing evolutionary algorithms for optimization of water distribution systems
A Marchi, G Dandy, A Wilkins, H Rohrlach
Journal of Water Resources Planning and Management 140 (1), 22-31, 2014
872014
Incorporation of variable-speed pumping in multiobjective genetic algorithm optimization of the design of water transmission systems
W Wu, AR Simpson, HR Maier, A Marchi
Journal of Water Resources Planning and Management 138 (5), 543-552, 2012
862012
Correction of the EPANET Inaccuracy in Computing the Efficiency of Variable Speed Pumps
A Marchi, AR Simpson
Journal of Water Resources Planning and Management 139 (4), 456-459, 2013
572013
Leak-before-break main failure prevention for water distribution pipes using acoustic smart water technologies: Case study in Adelaide
M Stephens, J Gong, C Zhang, A Marchi, L Dix, MF Lambert
Journal of Water Resources Planning and Management 146 (10), 05020020, 2020
522020
Improved understanding of the searching behavior of ant colony optimization algorithms applied to the water distribution design problem
AC Zecchin, AR Simpson, HR Maier, A Marchi, JB Nixon
Water Resources Research 48 (9), 2012
502012
Optimization of pump operation using rule-based controls in EPANET2: New ETTAR toolkit and correction of energy computation
A Marchi, AR Simpson, MF Lambert
Journal of Water Resources Planning and Management 142 (7), 04016012, 2016
392016
Contribution of parallel NSGA-II in optimal design of water distribution networks
S Artina, C Bragalli, G Erbacci, A Marchi, M Rivi
Journal of Hydroinformatics 14 (2), 310-323, 2012
392012
Identification of optimal water supply portfolios for a major city
W Wu, GC Dandy, HR Maier, S Maheepala, A Marchi, F Mirza
Journal of water resources planning and management 143 (9), 05017007, 2017
372017
Genetic algorithm optimization of operational costs and greenhouse gas emissions for water distribution systems
LJ Blinco, AR Simpson, MF Lambert, CA Auricht, NE Hurr, SM Tiggemann, ...
Procedia Engineering 89, 509-516, 2014
322014
An integrated framework for selecting and evaluating the performance of stormwater harvesting options to supplement existing water supply systems
GC Dandy, A Marchi, HR Maier, J Kandulu, DH MacDonald, A Ganji
Environmental Modelling & Software 122, 104554, 2019
312019
Comparison of pumping regimes for water distribution systems to minimize cost and greenhouse gases
LJ Blinco, AR Simpson, MF Lambert, A Marchi
Journal of Water Resources Planning and Management 142 (6), 04016010, 2016
302016
Pump operation optimization using rule-based controls
A Marchi, AR Simpson, MF Lambert
Procedia Engineering 186, 210-217, 2017
252017
Integrated approach for optimizing the design of aquifer storage and recovery stormwater harvesting schemes accounting for externalities and climate change
A Marchi, GC Dandy, HR Maier
Journal of Water Resources Planning and Management 142 (4), 04016002, 2016
222016
Managed aquifer recharge and stormwater use options: net benefits report
G Dandy, A Ganji, J Kandulu, D Hatton MacDonald, A Marchi, H Maier, ...
Goyder Institute for Water Research. Goyder Institute for Water Research, 2013
222013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20