Παρακολούθηση
Severin Winkler
Severin Winkler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sba-research.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the applicability of combinatorial testing to web application security testing: a case study
B Garn, I Kapsalis, DE Simos, S Winkler
Proceedings of the 2014 Workshop on Joining AcadeMiA and Industry …, 2014
422014
Attack pattern-based combinatorial testing with constraints for web security testing
J Bozic, B Garn, I Kapsalis, D Simos, S Winkler, F Wotawa
2015 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2015
372015
Retaining Consistency for Knowledge-Based Security Testing
A Bernauer, J Bozic, DE Simos, S Winkler, F Wotawa
International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications …, 2014
22014
Collaborative penetration testing
S Winkler, C Proschinger
22009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4