Παρακολούθηση
Athanasios Lentzas
Athanasios Lentzas
PhD Candidate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-intrusive human activity recognition and abnormal behavior detection on elderly people: A review
A Lentzas, D Vrakas
Artificial Intelligence Review 53 (3), 1975-2021, 2020
542020
Hyperparameter tuning using quantum genetic algorithms
A Lentzas, C Nalmpantis, D Vrakas
2019 IEEE 31st International Conference on Tools with Artificial …, 2019
42019
LadyBug. An Intensity based Localization Bug Algorithm
A Lentzas, D Vrakas
2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory …, 2020
22020
A theoretical analysis of pooling operation using information theory
C Nalmpantis, A Lentzas, D Vrakas
2019 IEEE 31st International Conference on Tools with Artificial …, 2019
22019
Evaluating state-of-the-art classifiers for human activity recognition using smartphones
A Lentzas, A Agapitos, D Vrakas
IET Digital Library, 2019
22019
Machine Learning Approaches for Non-Intrusive Home Absence Detection Based on Appliance Electrical Use
A Lentzas, D Vrakas
arXiv preprint arXiv:2203.16538, 2022
12022
Multilabel Classification Methods for Human Activity Recognition: A Comparison of Algorithms
A Lentzas, E Dalagdi, D Vrakas
Sensors 22 (6), 2353, 2022
12022
From Robot Self-Localization to Global-Localization: An RSSI Based Approach
A Lentzas, D Vrakas
arXiv preprint arXiv:2112.10578, 2021
2021
Swarm robotics simulation using ARGoS
Α Λέντζας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9