Παρακολούθηση
Laurent Franck
Laurent Franck
Télécom Bretagne / Institut Mines Télécom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα telecom-bretagne.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using delay tolerant networks for car2car communications
L Franck, F Gil-Castineira
2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2573-2578, 2007
832007
Extending vehicular CAN fieldbuses with delay-tolerant networks
F Gil-Castineira, FJ González-Castaño, L Franck
IEEE Transactions on Industrial Electronics 55 (9), 3307-3314, 2008
562008
3GPP NB-IoT coverage extension using LEO satellites
S Cluzel, L Franck, J Radzik, S Cazalens, M Dervin, C Baudoin, ...
2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2018
392018
Routing in networks of intersatellite links
L Franck, G Maral
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 38 (3), 902-917, 2002
392002
Static and adaptive routing in ISL networks from a constellation perspective
L Franck, G Maral
International journal of satellite communications 20 (6), 455-475, 2002
372002
Emergency satellite communications: research and standardization activities
T Pecorella, LS Ronga, F Chiti, S Jayousi, L Franck
IEEE Communications Magazine 53 (5), 170-177, 2015
312015
Extending the coverage of the internet of things with low-cost nanosatellite networks
V Almonacid, L Franck
Acta Astronautica 138, 95-101, 2017
262017
A DTN routing scheme for quasi-deterministic networks with application to LEO satellites topology
R Diana, E Lochin, L Franck, C Baudoin, E Dubois, P Gelard
2012 IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 1-5, 2012
172012
Candidate algorithms for routing in a network of inter-satellite links
L Franck, G Maral
18th International Communications Satellite Systems Conference and Exhibit, 1203, 2000
162000
Gateway selection optimization in hybrid MANET-satellite network
R Dhaou, L Franck, A Halchin, E Dubois, P Gelard
International Conference on Wireless and Satellite Systems, 331-344, 2015
142015
Routing metrics for store and forward satellite constellations
H Cruz-Sánchez, L Franck, AL Beylot
IET communications 4 (13), 1563-1572, 2010
142010
DTN routing for quasi‐deterministic networks with application to LEO constellations
R Diana, E Lochin, L Franck, C Baudoin, E Dubois, P Gélard
International Journal of Satellite Communications and Networking 35 (2), 91-108, 2017
122017
On the role of satellite communications for emergency situations with a focus on Europe
L Franck, M Berioli, P Boutry, G Harles, LS Ronga, R Suffritti, ...
International Journal of Satellite Communications and Networking 29 (5), 387-399, 2011
122011
Throughput performance of time-and frequency-asynchronous ALOHA
V Almonacid, L Franck
SCC 2017; 11th International ITG Conference on Systems, Communications and …, 2017
112017
An asynchronous high-throughput random access protocol for low power wide area networks
V Almonacid, L Franck
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
102017
Gateway placement in hybrid manet-satellite networks
M Hamdi, L Franck, X Lagrange
2012 IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 1-5, 2012
102012
Precomputed routing in a store and forward satellite constellation
H Cruz-Sanchez, L Franck, AL Beylot
2007 IEEE 66th Vehicular Technology Conference, 240-243, 2007
102007
Transmission protocols for challenging networks: Ltp and ltp-t
FS Muhammad, L Franck, S Farrell
2007 International Workshop on Satellite and Space Communications, 145-149, 2007
92007
Study of two policies for implementing routing algorithms in satellite constellations
I El Khamlichi, L Franck
AIAA International Communications Satellite Systems Conference and Exhibit …, 2000
92000
Novel cluster maintenance protocol for efficient satellite integration in MANETs
M Hamdi, L Franck, X Lagrange
29th AIAA International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC …, 2011
82011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20