Παρακολούθηση
Yong Ge
Yong Ge
Associate Professor of MIS at University of Arizona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.arizona.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time series classification using multi-channels deep convolutional neural networks
Y Zheng, Q Liu, E Chen, Y Ge, JL Zhao
International conference on web-age information management, 298-310, 2014
6372014
An energy-efficient mobile recommender system
Y Ge, H Xiong, A Tuzhilin, K Xiao, M Gruteser, M Pazzani
Proceedings of the 16th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2010
4002010
Point-of-interest recommendations: Learning potential check-ins from friends
H Li, Y Ge, R Hong, H Zhu
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2016
2792016
Personalized travel package recommendation
Q Liu, Y Ge, Z Li, E Chen, H Xiong
2011 IEEE 11th international conference on data mining, 407-416, 2011
2452011
A taxi driving fraud detection system
Y Ge, H Xiong, C Liu, ZH Zhou
2011 IEEE 11th International Conference on Data Mining, 181-190, 2011
2002011
Short and sparse text topic modeling via self-aggregation
X Quan, C Kit, Y Ge, SJ Pan
Twenty-fourth international joint conference on artificial intelligence, 2015
1982015
Exploiting multi-channels deep convolutional neural networks for multivariate time series classification
Y Zheng, Q Liu, E Chen, Y Ge, JL Zhao
Frontiers of Computer Science 10 (1), 96-112, 2016
1962016
Mobile app recommendations with security and privacy awareness
H Zhu, H Xiong, Y Ge, E Chen
Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2014
1932014
Feature selection for high-dimensional imbalanced data
L Yin, Y Ge, K Xiao, X Wang, X Quan
Neurocomputing 105, 3-11, 2013
1642013
Cost-aware travel tour recommendation
Y Ge, Q Liu, H Xiong, A Tuzhilin, J Chen
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
1492011
A cocktail approach for travel package recommendation
Q Liu, E Chen, H Xiong, Y Ge, Z Li, X Wu
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (2), 278-293, 2012
1382012
Top-eye: Top-k evolving trajectory outlier detection
Y Ge, H Xiong, Z Zhou, H Ozdemir, J Yu, KC Lee
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
1372010
Discovery of ranking fraud for mobile apps
H Zhu, H Xiong, Y Ge, E Chen
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 27 (1), 74-87, 2014
1002014
Content-aware collaborative filtering for location recommendation based on human mobility data
D Lian, Y Ge, F Zhang, NJ Yuan, X Xie, T Zhou, Y Rui
2015 IEEE international conference on data mining, 261-270, 2015
982015
Exploiting geographic dependencies for real estate appraisal: A mutual perspective of ranking and clustering
Y Fu, H Xiong, Y Ge, Z Yao, Y Zheng, ZH Zhou
Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2014
982014
Sparse real estate ranking with online user reviews and offline moving behaviors
Y Fu, Y Ge, Y Zheng, Z Yao, Y Liu, H Xiong, J Yuan
2014 IEEE International Conference on Data Mining, 120-129, 2014
972014
GeoMF++ scalable location recommendation via joint geographical modeling and matrix factorization
D Lian, K Zheng, Y Ge, L Cao, E Chen, X Xie
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 36 (3), 1-29, 2018
952018
Modeling the evolution of users’ preferences and social links in social networking services
L Wu, Y Ge, Q Liu, E Chen, R Hong, J Du, M Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 29 (6), 1240-1253, 2017
952017
A taxi business intelligence system
Y Ge, C Liu, H Xiong, J Chen
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
862011
P2P lending survey: platforms, recent advances and prospects
H Zhao, Y Ge, Q Liu, G Wang, E Chen, H Zhang
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 8 (6), 1-28, 2017
802017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20