Παρακολούθηση
Jihun Yu
Jihun Yu
Co-Founder and CEO, BinaryVR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα binaryvr.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Realtime facial animation with on-the-fly correctives.
H Li, J Yu, Y Ye, C Bregler
ACM Trans. Graph. 32 (4), 42:1-42:10, 2013
3462013
Reconstructing surfaces of particle-based fluids using anisotropic kernels
J Yu, G Turk
ACM Transactions on Graphics (TOG) 32 (1), 1-12, 2013
2932013
Unconstrained realtime facial performance capture
PL Hsieh, C Ma, J Yu, H Li
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
1302015
Explicit mesh surfaces for particle based fluids
J Yu, C Wojtan, G Turk, C Yap
Computer graphics forum 31 (2pt4), 815-824, 2012
1022012
Real-time performance capture with on-the-fly correctives
H Li, YU Jihun, YE Yuting, C Bregler
US Patent 9,317,954, 2016
862016
Humbi: A large multiview dataset of human body expressions
Z Yu, JS Yoon, IK Lee, P Venkatesh, J Park, J Yu, HS Park
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
842020
The design of Core 2: A library for exact numeric computation in geometry and algebra
J Yu, C Yap, Z Du, S Pion, H Brönnimann
International Congress on Mathematical Software, 121-141, 2010
422010
Head-mounted display with facial expression detecting capability
YU Jihun, P Jungwoon
US Patent 10,089,522, 2018
412018
Real-time facial tracking in virtual reality
J Yu, J Park
SIGGRAPH ASIA 2016 VR Showcase, 1-1, 2016
152016
Humbi 1.0: Human multiview behavioral imaging dataset
Z Yu, JS Yoon, P Venkatesh, J Park, J Yu, HS Park
arXiv preprint arXiv:1812.00281 1, 2018
92018
Non-local isotopic approximation of nonsingular surfaces
L Lin, C Yap, J Yu
Computer-Aided Design 45 (2), 451-462, 2013
82013
Foundations of exact rounding
CK Yap, J Yu
International Workshop on Algorithms and Computation, 15-31, 2009
72009
Tongue position tracking for facial animation
YU Jihun, P Jungwoon, J Lim, T Lee
US Patent 10,650,563, 2020
2020
HoloChat: 3D avatars on mobile light field displays
J Liu, A Niederberger, J Yu, H Li, D Fattal
ACM SIGGRAPH 2015 Emerging Technologies, 1-1, 2015
2015
Surface Representation of Particle Based Fluids
J Yu
New York University, 2011
2011
Transcendental and Algebraic Computation made Easy: Redesign of Core Library
H Brönnimann, Z Du, S Pion, C Yap, J Yu
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16