Παρακολούθηση
Diana Trandabat
Diana Trandabat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα info.uaic.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enhancing the Attractiveness of Learning through Augmented Reality
A Iftene, D Trandabăț
Procedia Computer Science 126, 166-175, 2018
1022018
The Romanian language in the digital age: Limba Română în era digitală
D Trandabăt, G Rehm, H Uszkoreit
White paper series (, 2012
39*2012
The Romanian Language in the Digital Age. Limba română în era digitală
D Trandabăţ, E Irimia, V Barbu Mititelu, D Cristea, D Tufiş
White Papers Series (Rehm, Georg and Uszkoreit, Hans). Springer-Verlag …, 2012
36*2012
Sentimatrix: multilingual sentiment analysis service
AL Gînscă, E Boroş, A Iftene, D TrandabĂţ, M Toader, M Corîci, CA Perez, ...
Proceedings of the 2nd Workshop on Computational Approaches to Subjectivity …, 2011
322011
Mapping princeton WordNet synsets onto Romanian WordNet synsets
D Cristea, C Mihaila, C Forascu, D Trandabat, M Husarciuc, G Haja, ...
Romanian Journal of Information Science and Technology 7 (1-2), 125-145, 2004
202004
Using semantic roles to improve summaries
D Trandabăţ
Proceedings of the 13th European Workshop on Natural Language Generation …, 2011
182011
Natural language processing using semantic frames
D Trandabăţ
PHD Thesis, Computer Science Faculty, Alexandru Ioan Cuza, University of …, 2010
152010
Extracting sense trees from the Romanian thesaurus by sense segmentation & dependency parsing
N Curteanu, A Moruz, D Trandabăţ
Proceedings of the workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon, 55-63, 2008
152008
Grammar-based automatic extraction of definitions and applications for Romanian
A Iftene, D Trandabăţ, I Pistol
Proceedings of RANLP workshop" Natural Language Processing and Knowledge …, 2007
152007
A Romanian semcor aligned to the English and Italian multisemcor
M Lupu, D Trandabat, M Husarciuc
1st ROMANCE FrameNet Workshop at EUROLAN, 20-27, 2005
142005
Question answering on english and romanian languages
A Iftene, D Trandabăţ, A Moruz, I Pistol, M Husarciuc, D Cristea
Multilingual Information Access Evaluation I. Text Retrieval Experiments …, 2009
122009
A corpus of the sounds in the Romanian spoken language for language-related education
HN Teodorescu, D Trandabăţ, M Feraru, M Zbancioc, R Luca
International Conference on Human and Material Resources in Foreign Language …, 2006
122006
UAIC participation at QA@ CLEF2008
A Iftene, D Trandabăţ, I Pistol, AM Moruz, M Husarciuc, D Cristea
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 385-392, 2008
112008
Bob-A General Culture Game with Voice Interaction
M Filimon, A Iftene, D Trandabăţ
Procedia Computer Science 159, 323-332, 2019
102019
Mining Romanian texts for semantic knowledge
D Trandabat
Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), 2011 11th International …, 2011
102011
Expanding topic-focus articulation with boundary and accent assignment rules for Romanian sentence
N Curteanu, D Trandabăţ, MA Moruz
Text, Speech and Dialogue: 12th International Conference, TSD 2009, Pilsen …, 2009
102009
Medi-Test: Generating Tests from Medical Reference Texts
I Pistol, D Trandabăț, M Răschip
Data 3 (4), 70, 2018
92018
Minions at SemEval-2016 Task 4: or how to build a sentiment analyzer using off-the-shelf resources?
CC Ciubotariu, MV Hrisca, M Gliga, D Darabana, D Trandabat, A Iftene
SemEval@ NAACL-HLT, 247-250, 2016
92016
An Optimal and Portable Parsing Method for Romanian, French, and German Large Dictionaries
N Curteanu, A Moruz, D Trandabăţ
Proceedings of COGALEX-II Workshop, COLING-2010, Beijing, China, 38-47, 2010
92010
Sounds of the Romanian language corpus
HN Teodorescu, L Pistol, M Feraru, M Zbancioc, D Trandabăţ
Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, 2010
92010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20