Παρακολούθηση
Velissariou Efstathios
Velissariou Efstathios
Professor of Tourism economy UNIVERSITY of Thessaly GR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Μάνατζμεντ ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Ε Βελισσαρίου
Πάτρα: ΕΑ Π, 2000
1452000
Local gastronomy and Tourist behavior. Research on domestic Tourism in Greece
E VELISSARIOU, E VASILAKI
Review of Tourism Sciences 9 (1), 87-98, 2014
322014
Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του τουρισμού και των τουριστικών υπηρεσιών
Ε Βελισσαρίου, Δ Καραχοντζίτης, Μ Κομνηνάκης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2000
312000
Wine Tourism. Planning and Development of a Wine Route Network in The Region of Thessaly in Greece”
V Efstathios, G Anastasia
TOURISMOS: An International multidisciplinary Journal of Tourism. ISSN 4 (4 …, 2009
24*2009
Tourism consumer behavior and alternative tourism: the case of agrotourism in Greece
D Belias, E Velissariou, D Kyriakou, K Varsanis, L Vasiliadis, C Mantas, ...
Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Fourth International …, 2018
232018
Successful and efficient knowledge management in the Greek hospitality industry: Change the perspective
B Dimitrios, R Ioannis, V Efstathios, A Christos, T Dimitrios, S Labros
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 7 (1), 185-191, 2018
222018
The importance of customer relationship management and social media in the Greek wine tourism industry
D Belias, E Velissariou, D Kyriakou, L Vasiliadis, C Mantas, L Sdrolias, ...
Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Fourth International …, 2018
202018
The role of organizational culture in the Greek higher tourism quality
D Belias, D., Velissariou, E., Kyriakou
Strategic Innovative Marketing, 2016
19*2016
Tourism as a socio-cultural phenomenon: A critical analysis
C Amoiradis, E Velissariou, M Stankova
Journal of Social and Political Sciences 4 (2), 2021
182021
The contribution of HRM on the development of effective organizational culture in hotel units—The case of Greek hotels
D Belias, E Velissariou, I Rossidis
Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability: Fifth …, 2019
172019
Tourism and Accessibility, A satisfaction survey on tourists with disabilities in the Island of Crete
E Dimou, E Velissariou
Proceedings of the 11th MIBES Conference, Heraklion, Greece, 22-24, 2016
172016
Tourism and Medical Services. The case of Elective Medical Tourism in Northern Greece
E Velissariou, T Triantafyllos, CE Deputy
Eur. J. Tour. Hosp. Recreat 5, 341-355, 2014
162014
Greece as a sports tourism destination
D Belias, E Velissariou, D Kyriakou, L Vasiliadis, G Aspridis, C Mantas, ...
Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Fourth International …, 2018
142018
The advantages of organizational culture in Greek banks
D Belias, E Velissariou, D Kyriakou, A Gkolia, L Sdrolias, A Koustelios, ...
Journal of Management Research 16 (3), 123-134, 2016
142016
Local products and Tourism gastronomy in rural areas Evidence from Greece
E Velissariou, E Mpara
9th Mibes International Conference 30, 5-1, 2014
142014
Internal marketing in tourism: The case of human resource empowerment on Greek hotels
D Belias, L Vasiliadis, E Velissariou
Cultural and Tourism Innovation in the Digital Era: Sixth International …, 2020
132020
The differences on consumer behavior between mass tourism and sustainable tourism in Greece
D Belias, E Velissariou, D Kyriakou, L Vasiliadis, A Roditis, K Varsanis, ...
5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI, 176, 2017
102017
Τhe use of digital CRM in the operation of Greek Hotels
D Belias, E Velissariou, D Kyriakou, L Vasiliadis, A Roditis, A Koustelios, ...
5 th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 21 …, 2017
82017
Die wirtschaftlichen Effekte des Tourismus dargestellt am Beispiel Kretas: eine empirische Untersuchung der unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Wirkungen
E Velissariou
Lang, 1991
81991
The Use of Customer Relations Management’s Digital Technologies from Greek Hotels
I Rossidis, D Belias, S Papailias, D Tsiotas, S Niavis, L Vasiliadis
Strategic Innovative Marketing and Tourism: 7th ICSIMAT, Athenian Riviera …, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20