Παρακολούθηση
Shervin Malmasi
Shervin Malmasi
Harvard Medical School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bwh.harvard.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2019 task 6: Identifying and categorizing offensive language in social media (offenseval)
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
arXiv preprint arXiv:1903.08983, 2019
6192019
Predicting the type and target of offensive posts in social media
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
arXiv preprint arXiv:1902.09666, 2019
5622019
Findings of the 2019 conference on machine translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-Jussa, C Federmann, M Fishel, Y Graham, ...
ACL, 2019
5572019
Benchmarking aggression identification in social media
R Kumar, AK Ojha, S Malmasi, M Zampieri
Proceedings of the first workshop on trolling, aggression and cyberbullying …, 2018
3972018
Detecting hate speech in social media
S Malmasi, M Zampieri
arXiv preprint arXiv:1712.06427, 2017
3152017
Challenges in discriminating profanity from hate speech
S Malmasi, M Zampieri
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 30 (2), 187-202, 2018
2182018
Discriminating between Similar Languages and Arabic Dialect Identification: A Report on the Third DSL Shared Task
S Malmasi, M Zampieri, N Ljubešic, P Nakov, A Ali, J Tiedemann
VarDial 3, 1-14, 2016
1852016
Findings of the VarDial evaluation campaign 2017
M Zampieri, S Malmasi, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann, ...
Proceedings of the fourth workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2017
1642017
Exploring the use of text classification in the legal domain
OM Sulea, M Zampieri, S Malmasi, M Vela, LP Dinu, J Van Genabith
arXiv preprint arXiv:1710.09306, 2017
1572017
A report on the complex word identification shared task 2018
SM Yimam, C Biemann, S Malmasi, GH Paetzold, L Specia, S Štajner, ...
arXiv preprint arXiv:1804.09132, 2018
1432018
Language Identification and Morphosyntactic Tagging. The Second VarDial Evaluation Campaign.
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Santa Fe, USA: Association for Computational Linguistics, 2018
1122018
A report on the 2017 native language identification shared task
S Malmasi, K Evanini, A Cahill, J Tetreault, R Pugh, C Hamill, ...
Proceedings of the 12th Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2017
962017
Evaluating aggression identification in social media
R Kumar, AK Ojha, S Malmasi, M Zampieri
Proceedings of the second workshop on trolling, aggression and cyberbullying …, 2020
932020
Arabic dialect identification using a parallel multidialectal corpus
S Malmasi, E Refaee, M Dras
Computational Linguistics: 14th International Conference of the Pacific …, 2016
872016
Language identification using classifier ensembles
S Malmasi, M Dras
Proceedings of the joint workshop on language technology for closely related …, 2015
762015
A report on the third VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, Y Scherrer, T Samardzic, F Tyers, M Silfverberg, ...
Proceedings of the Sixth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2019
652019
Discriminating similar languages: Evaluations and explorations
C Goutte, S Léger, S Malmasi, M Zampieri
arXiv preprint arXiv:1610.00031, 2016
592016
Multilingual native language identification
S Malmasi, M Dras
Natural Language Engineering 23 (2), 163-215, 2017
572017
Predicting Post Severity in Mental Health Forums
S Malmasi, M Zampieri, M Dras
The 3rd Workshop on Computational Linguistics and Clinical Psychology, 133-137, 2016
532016
Finnish Native Language Identification
S Malmasi, M Dras
Australasian Language Technology Association Workshop 2014, 139, 2014
50*2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20